Ole Fredshavn

Til mit afsluttende eksamensforløb som emotions-fokuseret psykoterapeut fra EFT-instituttet søger jeg en eksamensklient.

Jeg hedder Ole Fredshavn, jeg er 58 år, gift, og mine to børn er voksne.

Jeg har erfaret livet gennem kontakt med mange mennesker både som idrætslærer og 37 år i Københavns Brandvæsen.

Jeg har fungeret som mentor i et behandlingsteam/tilbud i københavns kommune for mennesker, der ikke altid har haft de bedste vilkår for vækst og personlig udvikling. Et projekt med afsæt i naturen og det enkelte menneske.

Disse oplevelser har været med til, at give mig indsigt i de mange udfordringer vi mennesker bliver stillet overfor dagligt. Jeg er på mit sidste og 4. Uddannelsesår til psykoterapeut på EFT-Instituttet. Uddannelsesforløbet har haft stor betydning for min personlige udvikling, og har bidraget til dybe indsigter i min egen væren.

 Kender du det almene udtryk “stiv af skræk” der fortæller om et velkendt spændingsforhold som kan komme til udtryk i kroppen…

 – eller følelsen af uro i kroppen der forsøger at fortælle dig om de mange tanker der farer rundt oppe i hovedet og skaber uklarheder…

 Hvis du går med lignende følelser og tanker kan jeg tilbyde dig et terapeutisk forløb, hvor vi kan være undersøgende på dine muligheder, skabe fokus for det vigtige for dig og dine behov med nye indsigter og flere nuancer i dit liv.

Jeg søger en klient der vil indgå i et forløb over 8-12 sessioner. Hver session varer 60 minutter og koster 250,- kr jeg modtager supervision under hele forløbet. Vores sessioner filmes til brug ved udarbejdelsen af min eksamensopgave, og et filmklip på 10 minutter vil blive brugt til min mundtlige eksamen. Det filmede material er fortroligt og vil blive destrueret efter eksamen. Vores samarbejde løber frem til og med April 2018. Alle sessionerne vil som udgangspunkt foregå I EFT instituttets lokaler.

Når jeg selv går i terapi er det vigtig for mig, at blive mødt empatisk og tillidsfuldt. Jeg har behov for et trygt og nærværende møde og en indlevende terapeut. Dette vil også være mit udgangspunkt hvis du vælger, at være min eksamensklient.

Emotions Fokuseret Terapi
E.F.T.  er oplevelsesorienteret psykoterapi, der tager sit udgangspunkt I, og ser vores følelser som værende et indre navigationssystem, der fortæller os, hvad der er vigtigt lige nu, hvad vi har behov for, og hvordan vi har brug for at handle i overensstemmelse med situationen.

Jeg er underlagt EFT instituttet etiske retningslinjer samt Psykoterapeutforeningens etiske retningslinjer om tavshedspligt mm.

Hvis du er blevet nysgerrig på mere så kontakt mig gerne
+45 31109007
olefredshavn@gmail.com