Amalie Nybroe

Eksamensklient søges

Da jeg er på mit 4. og afsluttende år på psykoterapeut-uddannelsen på EFT-instituttet i København, søger jeg en eksamensklient.

Hvorfor terapi?
Mange mennesker oplever gennem livet at stå overfor smertefulde udfordringer og forhindringer, fx angst, stress, skilsmisse, selvkritik, følelser af ensomhed, magtesløshed eller meningsløshed, eller måske oplever du, at dine følelser overvælder dig, at du ikke forstår dem og dine egne reaktioner – Uanset hvad, er der ikke én grund der er mere rigtig end en anden.
Jeg uddanner mig indenfor den oplevelsesorienterede og Emotions Fokuserede psykoterapeutiske retning (EFT), en evidensbaseret retning, hvor det er klientens følelser, behov og oplevelser der er i centrum, og hvor fokus ligger på det der optager klienten ”lige nu og her”.
Som terapeut kan jeg tilbyde dig et trygt, empatisk og fortroligt rum, hvor der er plads og tid til at udfolde, undersøge og arbejde med det der optager dig – og sammen finder vi en måde at arbejde med det på, som er støttende og meningsfuld for dig.

Eksamensklient
Du skal kunne afsætte tid til 8 – 12 terapisessioner i perioden januar til maj 2018.
Prisen er 250kr. pr. session, som går til min supervision på EFT-Instituttet, og en sessions varighed er på 60 min.
Sessionerne vil blive filmet, og det filmede materiale vil blive opbevaret fortroligt og destrueres efter eksamens afslutning.
Det filmede materiale vil udelukkende blive brugt til udarbejdelsen af min skriftlige eksamensopgave, samt vil der blive vist et klip på 10 min. til den mundtlige eksamen, for at vise hvordan jeg arbejder og intervenerer som terapeut.
Jeg har tavshedspligt og vil løbende gå i supervision på studiet, hvilket vil sikre os begge en hånd i ryggen fra EFT-instituttets side.
Terapierne vil finde sted i min praksis i Havnegade 49, st. 1058 København K.

Om mig
Jeg har tidligere arbejdet og undervist indenfor det socialpædagogiske felt, hvilket har givet mig en bred erfaring i arbejdet med sårbare og sensitive unge og voksne med forskellige sociale- og psykiske udfordringer.
Sideløbende med min uddannelse til psykoterapeut, arbejder jeg som sang- og stemmecoach og skuespiller. Et spændende og intenst arbejde som både har inspireret mig og givet mig erfaring indenfor det medmenneskelige felt, og som bl.a. har været medvirkende til mit valg om at uddanne mig og arbejde som psykoterapeut.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende telefonisk samtale, eller hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere:

+45 22 61 20 44
amalie@nybroe-terapi.dk

Du kan læse mere om mig på www.nybroe-terapi.dk
Du kan læse mere om den terapeutiske retning og EFT-instituttet på  www.eft-instituttet.dk