Anne Birgitte Lind Feigenberg

Jeg går på 4. og sidste år af min uddannelse som emotions-fokuseret psykoterapeut på EFT-instituttet og jeg søger derfor trænings klienter.

Jeg arbejder med menneskets eksistentielle udfordringer, som de viser sig i den enkelte persons liv og valg.

Jeg tilbyder et arbejdsrum hvor der er fokus på dig, og hvor jeg lægger særlig vægt på at skabe en god og tryg relation, så du kan føle dig favnet og mødt, når du åbner op for at snakke om svære og sårbare ting der fylder i dit liv. Jeg vil tage udgangspunkt i det som er mest levende i dig fra gang til gang. Og jeg vil arbejde sammen med dig om, at du kan komme til at forstå dine følelsesmæssige bevæggrunde bedre – og ikke bare forstå dem, men også være i kontakt med dem.

Emotions Fokuseret Terapi (EFT) er en evidensbaseret terapi, der hører hjemme i det oplevelsesorienterede felt. Terapien tager udgangspunkt i vores følelser.

Følelser organiserer vores indre verden og skaber retning i livet. De gør det muligt for os at knytte tætte bånd til andre mennesker, og de gør os i stand til at mærke vores behov og motivation i livet.

Vi bliver alle født med et genetisk potentiale, og vi udvikler os i samspil med den verden der møder os. Den måde vi bliver mødt på af vores primære omsorgspersoner har stor betydning for, hvordan vi udvikler os emotionelt og hvordan vi kommer til at fungere senere i livet.

Det kan være vi har været udsat for svigt, eller ikke er blevet mødt med tilstrækkelig høj grad af empati og forståelse fra omsorgspersonernes side. Det kan skabe indre psykiske ubalancer, og det er disse ubalancer vi arbejder med i terapi.

Det kan være du har svært ved at indgå i nære relationer, eller du hele tiden kommer i konflikt med andre mennesker; det kan være du trækker dig fra relationer og lukker dig inde i dig selv, og kommer til at føle din ensom. Det kan være du har svært ved at finde retning i livet, eller det kan være du har svært ved at grænsesætte dig, og du ikke får passet godt nok på dig selv. Måske har du hele tiden en indre kritisk stemme der nedgør dig, og får dig til at føle skam over at være den du er… Der kan være mange grunde til at vælge at gå i terapi.

Hvis du vil vide mere om emotions fokuseret terapi kan du gå ind på
EFT-instituttets hjemmeside www.eft-instituttet.dk .

Jeg er oprindeligt uddannet skuespiller og har arbejdet som sådan i de sidste 20 år.  Derudover er jeg uddannet NLP coach (practitioner og master), og jeg har en efteruddannelse indenfor case-træning hos Dansk Skuespillerforbund. Til sommer er jeg færdig med min fireårige psykoterapeutuddannelse.

De sidste 12 år har jeg sideløbende beskæftiget mig med kommunikationstræning af ledere og medarbejdere i samarbejde med erhvervspsykologer og proceskonsulenter i det private og offentlige regi. Derudover arbejder jeg som frivillig på Livslinjen, som er en selvmordsforebyggende telefonrådgivning,  og jeg er med til at køre en sorggruppe i Domkirken i København. Jeg er gift og har tre børn, en deledatter og to drenge.

Psykoterapi består af samtaler gennem kortere eller længere tid, alt efter dine behov og ønsker. Der er tavshedspligt, som naturligvis sikrer fuld fortrolighed.

En session varer 60 min. og koster 250 kr. Beløbet går til løbende supervision, derved giver EFT-instituttet en sikkerhed for både dig og mig.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller har lyst til at bestille en tid, kan du kontakte mig på
+45 20110010
ab@feigenberg.dk