Carina Hedelund

Jeg går på mit 4. og afsluttende studieår på EFT-Instituttet, hvor jeg læser til psykoterapeut. I den forbindelse søger jeg træningsklienter.

OVERVEJER DU TERAPI?
Mange mennesker lider i stilhed. Beslutningen om at gå i terapi kan være svær, og valget er samtidig et betydningsfuldt skridt, hvis du ønsker at skabe forandring i dit liv.

Årsagerne til at vælge terapi og vejene dertil kan være mange. Det kan være at du:

  • Er plaget af søvnbesvær, tankemylder, bekymringer eller indre uro
  • Føler dig forkert, usikker, stresset, trist, svigtet eller forladt
  • Har svært at udtrykke dine følelser, bryde dårlige vaner, sætte grænser eller sige fra
  • Mærker angst, vrede, sorg, jalousi, ensomhed, skyld, skam eller dårlig samvittighed
  • Bliver overvældet af dine følelser eller ikke er i stand til at mærke noget
  • Reagerer uhensigtsmæssigt eller ’fryser’ og slet ikke reagerer
  • Oplever problemer i dine relationer og parforhold
  • Har haft en utryg opvækst med omsorgssvigt, alkohol eller misbrug
  • Befinder dig midt i en krise og har svært ved at håndtere livets krav og udfordringer

Måske står du overfor en konkret udfordring, du gerne vil arbejde med. Måske er det hele lidt uklart for dig. Uanset hvad du kommer med af problemstilling, er det velkomment hos mig. Jeg vil støtte dig i processen, og udgangspunktet for terapien vil altid være dét, der fylder hos dig.

HVAD KAN JEG TILBYDE
Som terapeut kan jeg tilbyde dig et trygt og fortroligt rum med ro og tid til fordybelse, hvor vi sammen kan udforske netop dét, du er optaget af, på en måde som er meningsfuld for dig.

Jeg har en empatisk, nærværende og ikke-fordømmende tilgang til dig og det du deler i rummet. Jeg arbejder helhedsorienteret og fænomenologisk. Det betyder, at jeg i terapien har fokus på dig og din umiddelbare oplevelse i nuet og støtter dig i at undersøge, udfolde og tage vare på det, der måtte dukke op undervejs.

Jeg kan hjælpe dig til at blive mere bevidst om dine følelser, behov og iboende ressourcer, og du vil få mulighed for at bearbejde følelsesmæssige udfordringer, så du kan få et bedre forhold til dig selv og dermed også dine relationer.

EMOTIONSFOKUSERET TERAPI (EFT)
EFT er en oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang med et humanistisk og eksistentielt menneskesyn. EFT er evidensbaseret, og metoden hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater.

EFT anser følelser som centrale for menneskets ageren i verden. Følelserne fungerer som et indre navigationssystem, der kontinuerligt fortæller os, hvad vi har brug for, hvad der er vigtigt her og nu, og hvordan vi kan handle i overensstemmelse med situationen. Emotionsfokuseret terapi hjælper mennesker med at blive opmærksomme på, acceptere, rumme, regulere og udtrykke deres primære følelser, samt at kunne reflektere over dem for at danne mening.

Metoden kan ligeledes forandre vanskelige følelser og emotionelle sår, så de ikke længere præger os på en uhensigtsmæssig måde.

OM CARINA
Privat er jeg bosat i Glostrup og mor til 2 voksne børn på 21 og 22 år. Jeg er født i 1973 og har siden mine teenageår interesseret mig for psykologi og samspillet mellem mennesker. I eget liv har jeg som nær pårørende stiftet bekendtskab med depression og alkoholmisbrug og har på egen krop oplevet stress og angst.

Jeg har de seneste 5 år arbejdet i et multihus for misbrugere, hjemløse og psykisk syge. Det har givet mig et indblik i, at uanset hvem vi er, har vi alle samme grundlæggende behov; at kunne føle os trygge og elsket.

Under min uddannelse modtager jeg løbende supervision, hvilket giver mig og dermed mine klienter en solid hånd i ryggen fra EFT-Instituttets side. Desuden har jeg tavshedspligt og følger de etiske regler for Dansk Psykoterapeutforening.

PRAKTISK
En session varer 60 min. og koster 250 kr. Beløbet er fastsat af EFT-Instituttet og går til min obligatoriske supervision. Terapien foregår på EFT-Instituttet i Borgergade 28, 2. sal, 1300 København K.

TIDER OG KONTAKT
Jeg er meget fleksibel i forhold til tider og tager pt. træningsklienter ind i dag- og aftentimer alle ugens dage.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du er interesseret, nysgerrig eller har spørgsmål. Og jeg ringer dig gerne op til en uforpligtende snak, hvis du har brug for det.

+45 51727033
carinahedelund@hotmail.com