EFT-netværket

“EFT-netværket” er en forening af eksaminerede psykoterapeuter og 4. års studerende fra
EFT-instituttet.
Formålet med at stifte foreningen har været at danne en platform for at mødes og sparre og udveksle erfaringer med kollegaer der er uddannet samme sted.

Udover generalforsamlingen i marts måned, mødes vi 4 gange årligt, og på disse møder vil der f.eks. være foredrag, oplæg eller faglige diskussioner.
Ved arrangementer med eksterne foredragsholdere kan der forekomme brugerbetaling, og som medlem vil du få rabat.

Som medlem af EFT-netværket har Du mulighed for at komme på EFT-instituttets “site”, med et  link til din hjemmeside.
Der vil udover kontingentet til foreningen være et årligt gebyr til instituttet, som administrerer dette.

Du kan blive medlem af vores Facebook side, EFT-netværket, hvor vi vil informerer om hvad der vil ske på kommende møder.”

EFT-netværkets eksaminerede psykoterapeuter

EFT-netværkets Facebook side