Helle Fahl

Jeg søger træningsklienter i forbindelse med mit 4. år på psykoterapeutuddannelsen på EFT-Instituttet i København.

Vores samtaler
Jeg vil med samtalerne gerne give dig et rum til at udtrykke og undersøge alt det, der er svært, skræmmende, udfordrende eller sorgfuldt. Som mennesker kan vi opleve, at vi handler og reagerer på samme måde igen og igen, til trods for at vores reaktion efterlader os med udækkede behov og manglende glæde.

Jeg ønsker at give dig mulighed for sammen med mig at undersøge de ting i dit liv, der skaber udfordringer fx i relationen til din familie, din partner, på arbejdet eller blandt venner – eller i din indre oplevelse af at være dig i verden.

Vi kan tale om alt, og vi tager hver gang udgangspunkt i det, der fylder mest for dig lige her og nu. Så uanset om du fx oplever stress, præstationskrav, skilsmisse, svigt, længsel efter nærvær, tristhed, eller manglende mulighed for at sætte grænser og mærke egne behov, har det en relevant plads i vores møde.

Terapi kan være med til at skabe den forandring, du savner, og hjælpe dig i din personlige udvikling henimod bedre relationer, brud med uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og mere balance og indre fred.

At være træningsklient
Jeg tilbyder sessioner af 60 minutters varighed i perioden frem til sommer 2018. Sessionen koster dig 250 kr. til dækning af min supervision på EFT-Instituttet, som er obligatorisk, og som jeg løbende modtager frem til sommer.

Samtalerne foregår på EFT-Instituttet, Borgergade 28, 2. sal, 1300 København K. Jeg kan på grund af fuldtidsarbejde som udgangspunkt kun tilbyde sessioner efter kl. 16 i hverdage.

Jeg har tavshedspligt, og jeg er underlagt EFT-Instituttets etiske retningslinjer.

Hvem er jeg
Jeg er 48 år, gift og mor til tre teenagere. Jeg er cand. mag i samfundsfag og religionshistorie, og har størstedelen af mit arbejdsliv arbejdet med integration af nydanskere og såkaldte ”æresrelaterede konflikter”. Jeg har derfor en god indsigt i, hvordan det er at vokse op med stærke værdier og normer, der kan gøre det svært at træffe selvstændige valg, når man er påvirket af nære relationers ønsker og forventninger. En problematik mange, der kommer fra en opvækst med absolutte sandheder, kan genkende.

Emotionsfokuseret terapi
Emotionel Fokuseret Terapi (EFT) er en evidensbaseret metode, der fokuserer på at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på og udtrykke deres følelser, at lære at acceptere og regulere dem, og at kunne reflektere over dem for at danne mening og eventuelt transformere dem.

Du kan læse mere om EFT her: Hvad er emotionsfokuseret terapi

Kontakt
Hvis du, eller en du kender, er interesseret eller vil vide mere, kan jeg kontaktes på
helle@fahl.dk
+45 25 85 15 55

Du er altid velkommen til en uforpligtende snak om mulighederne.

De bedste hilsner
Helle