Jesper Grolin

Jeg søger Eksamensklient

Jeg er næsten færdig som emotions-fokuseret psykoterapeut fra EFT-instituttet og søger en klient til mit afsluttende eksamensforløb.

Den emotions-fokuserede terapi tager udgangspunkt i dine følelser, som er vigtige pejlemærker for at forstå de problemer du føler gør dit liv svært. Måske føler du dig nedtrykt, og synes livet mangler mening. Eller du føler at du aldrig helt er god nok, og har svært ved at stå fast på dine ønsker. Måske overskrider andre ofte dine grænser. Eller du er ramt af tab og sorg, eller angst? Arbejdet med dine følelser er helt centralt for at du kan få det bedre og blive i stand til at styre dit liv i den retning du inderst inde ønsker.

Formålet med den emotions-fokuserede terapi er således gradvist at ændre de mønstre inde i dig, som hele tiden kommer i vejen for at du kan få det liv du ønsker. I min terapi søger jeg at skabe et empatisk og tillidsfuldt rum, hvor du kan få hjælp til at bearbejde og ændre de følelser og problemer, som gør livet hårdt. Jeg vil støtte dig til at tage skridt i retning af et liv, hvor du føler dig i kontakt med dig selv og som styrmand i eget liv.

Jeg har en del år været rådgiver og teamleder indenfor Livslinien, som er en telefonrådgivning for mennesker i krise, som overvejer selvmord som en løsning. Og jeg har ligeledes været rådgiver i Nefos, som er et netværk for efterladte efter selvmord. Jeg er lige nu også leder af en sorggruppe på Nørrebro. Jeg er gift og har tre voksne børn.

Eksamensterapien vil strække sig over 8-12 terapisamtaler, som vil foregå i København frem til og med november, og de er naturligvis fuldstændig fortrolige. Hver session varer 60 min. og koster 250kr, som går til en løbende supervision hvorved EFT-instituttet giver en sikkerhed for både dig og mig. Vores terapisamtaler filmes til brug ved udarbejdelsen af min eksamensopgave, og et 10 min. klip vil blive brugt til min mundtlige eksamen. Det filmede materiale er krypteret og destrueres efter eksamen.

Du kan kontakte mig på mobil
+45 26 25 89 60
eller skrive til mig på
jespergrolin@gmail.com