Kristina Helgstrand

Eksamensklient Søges!
Jeg søger en eksamensklient i forbindelse med afslutningen af min 4-årige psykoterapeutuddannelse på EFT-Instituttet i København.

Hvordan jeg arbejder: Terapi metoden Emotionel Fokuseret Terapi (EFT).
Som EFT-Terapeut arbejder jeg efter den evidens baserede Emotionel Fokuseret Terapi (EFT) metode.
Terapiformen, der er en samtaleterapi, fokuserer på at hjælpe klienten forstå og udtrykke sine følelser
og behov. Klienten støttes i at forstå, acceptere, regulere og hvis relevant transformere sine følelser.
Terapeuten hjælper klienten med at reflektere over sine egne følelsesmæssige reaktioner og grænser
for at bedre kunne forstå sig selv og udtrykke sig i forhold til andre.

At være eksamensklient:
Betyder at du skal afsætte ca. 8-12 ganges terapisamtaler i perioden september – november i år. Hver
samtale varer 60 minutter, koster 250,- beløbet går til løbende supervision, og vil foregå på EFT-Instituttets lokaler i Borgergade, i København.
For at kunne bruges til min eksamen vil alle samtaler filmes, og du har som klient ikke adgang til det
filmede materiale, dette materiale destrueres efter min eksamen. Jeg bruger materialet til udarbejde en
skriftlige eksamensopgave, og et 10 minutters klip fra en af vores terapisamtaler vil blive brugt til min
mundtlige eksamen.

Hvad du kan forvente fra mig?
Jeg oplever selv at livet stiller krav til os og præsenterer os for udfordringer, der ikke altid håndteres
bedst indenfor familien eller blandt venner. Jeg har selv oplevet fordelen af at planlægge for kommende
situationer eller at afdække oplevede udfordringer med en samtaleterapeut. Jeg tilbyder at være en
fortrolig og udspørgende samtalepartner/terapeut for dem der ønsker at sænke kompleksiteten og øge
evnen til at håndtere hverdagens emotionelle udsving.
Jeg har naturligvis fuld tavshedspligt og modtager løbende supervision under hele terapiforløbet, som
sikrer dig og mig en hånd i ryggen fra EFT-Instituttets side. Tavshedspligten gælder naturligvis også
involverede censorer og vejleder.

Hvem er jeg?
Jeg er 48 år, gift, og mor til tre teenagere. Jeg er kandidat fra 1997 i organisations psykologi fra DePaul
University i Chicago. Jeg har arbejdet som forsker, underviser og rådgiver på psykisk arbejdsmiljø, hos
blandt andet Arbejdsmiljøinstituttet og Lunds Universitet. Via dette har jeg i mange år arbejdet med at
forbedre forudsætningerne for velvære på arbejdspladsen. Med min supplerende terapeutuddannelse
ønsker jeg i fremtiden at forbedre velværen hos den enkelte.
Hos mig skal der være plads til at udtrykke det som er svært, udfordrende, truende, frustrerende,
glædende, inspirerende, sorgfuldt og udtryksløst. Jeg ønsker at hjælpe folk sætte ord på deres følelser
så de kan formidles til gavn for en selv og sine omgivelser.

Hvis du eller en du kender er interesseret eller vil vide mere inden vi mødes så kan jeg kontaktes på
khelgstrand@hotmail.com
min svenske mobil +46 702090363.
Venlig hilsen,
Kristina