Rikke Rønneberg

EKSAMENSKLIENT SØGES:
Jeg er Rikke Rønneberg, og i gang med sidste del af 4.året på EFT-instituttet. Jeg søger eksamensklient , som er indstillet på, at jeg filmer vores samtaler. Det filmede materiale skal bruges som en del af min læreproces, i at blive færdig som psykoterapeut. 10 minutter af det filmede, skal jeg vise til min afsluttende eksamen. Du vil blive anonymiseret i den skriftlige opgave,  og de implicerede parter i mit eksamensforløb har – ligesom jeg tavshedspligt. Man kan som eksamensklient forvente, at forløbet – udover at blive filmet, ligner et almindeligt psykoterapeutisk terapiforløb, som naturligt vil få et ekstra skærpet fokus fra min side.

HVORNÅR:
Forløbet skal vare 8-12 gange, og jeg vil gerne, at vi kan starte op i begyndelsen af januar. Hvis det ikke er muligt for dig, så er du velkommen til at forhøre dig alligevel.

LIDT OM MIG:
Jeg startede mit professionelle arbejdsliv i 1999 og den røde tråd, har lige siden været mennesker, kontakt og udvikling. Min grunduddannelse er psykomotorisk terapeut, så jeg ved rigtig meget om sammenhængen mellem krop og psyke. Jeg har siden hen taget flere efteruddannelser, og har i mange år gerne ville læse til psykoterapeut.
Derudover er jeg 46 år, gift og har 3 børn, én selv på 23 år, og 2 delebørn.

LIDT OM DIG OG TERAPIEN:
Jeg er åben for, hvad du må have af problematikker, du gerne vil arbejde med.
Min hensigt med eksamensterapien er, at skabe et fortroligt og inspirerende rum, hvor vi sammen kan udforske de følelser og tanker, som du oplever i dit liv. Emotionsfokuseret terapi har en meget empatisk og nysgerrig tilgang til det menneskelige sind, og vi tager udgangspunkt i det, der optager dig, i dit liv lige nu.

Det vil være optimalt, hvis du har mulighed for at mødes med et interval mellem 8-14 dage. Det vil give mulighed for, at arbejde mere dybtgående.

PRAKTISK:
En session varer 60 minutter og koster 250 kr., og foregår i Borgergade 28, på EFT instituttet.
Beløbet er fastsat af EFT instituttet, og går til min supervision.

Jeg er meget fleksibel ift. tider, og har her på sidste år af studiet, prioriteret at have tid til at tage flere træningsklienter ind. Dem fortsætter jeg med, sideløbende med eksamensforløbet.

Jeg har tavshedspligt og følger de etiske regler for Dansk Psykoterapeutforening, som jeg også er medlem af, læs evt. mere på: https://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/

Du kan læse mere om EFT her på instituttets hjemmeside.

Skriv hvis du er interesseret eller bare nysgerrig. Jeg ringer dig også gerne op, så vi kan have en kort introsamtale:
+45 29 80 77 07
rikkeronneberg@gmail.com