Ansøgningsskema

1. årig Efteruddannelse i Familieterapi

Optagelse sker ved udfyldelse af ansøgningsskema på denne side.

Uddannelsen henvender sig til faggrupper med studierelevante grunduddannelser – f. eks. pædagoger, socialpædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker, psykologer og psykoterapeuter – som ønsker at efteruddanne sig og skærpe deres kompetencer.

Det forudsættes at den enkelte studerende er bekendt med den anviste litteratur (se litteraturliste) inden studiestart. I forbindelse med studiestart vil der endvidere være en hjemmeopgave i forbindelse med introduktion til genogramarbejdet.

Den studerende forpligter sig desuden til at skaffe eksterne klienter, eller til at bidrage med familiemæssige problemstillinger. Der er naturligvis fuld tavshedspligt.

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte

CF205249Vibeke DalumSusanne Hvidberg
+20 45 90 45
susanne@eft-instituttet.dk

Vibeke Dalum
+45 20618815
vibeke@vibekedalum.dk

 

 

For at ansøge om optagelse bedes du som minimum udfylde alle felter med * herunder.


Max filstørrelse: 2mb


Skriv venligst en liste over alle dine formelle uddannelser. Eksemensbeviser mm. vedhæftes herunder


Max filstørrelse: 2mb


Enhver form for arbejde med menneskelig kontakt og ansvar for andre mennesker. f.eks. ledelse, HR, tillidshverv, ansvarlig for lærlinge/elever. Frivilligt socialt arbejde spejderleder, fodboldtræner eller lignende.


Skriv lidt om dig selv og det der optager dig i dit liv. Hvad har haft betydning og været med til at forme dig som menneske? Familieforhold, uddannelse, højskoleophold, længere udenlandsophold, mennesker eller systemer. Lav gerne et bilag

Jeg ønsker at betale kontantJeg ønsker at betale i 2 raterJeg ønsker at betale i 10 rater

 

Priser

Pris: 46.500kr.
Tillæg ved ratebetaling i 2 rater: 800 kr.
Tillæg ved ratebetaling i 10 rater: 1.850 kr.

Prisen er inklusive skriftlig eksamensforløb.

Ekspeditionsgang, betaling og framelding

Når du har indsendt ansøgningen og bilag, vil du inden for 5 arbejdsdage modtage en e-mail med en bekræftelse på modtagelsen.
Herefter indkalder vi dig til en personlig uddybende samtale før endelig optagelse.
Ved optagelse modtager du en bekræftelse med studienummer og startdato samt anvisning på indbetaling af tilmeldingsgebyr på 2.500 kr. Din tilmelding er først bindende når tilmeldingsgebyr er modtaget. Tilmeldingsgebyret modregnes den samlede pris.
Såfremt der ikke er plads på det tilmeldte hold, eller hvis holdet ikke gennemføres grundet for få tilmeldte, tilbagebetales det fulde indbetalte beløb uden fradrag.
Tilmeldingsbetalingen skal betales senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af bekræftelsen på optagelse.

Restbeløbet eller 1. rate betales senest 5 uger før undervisningen starter.

Betalingsbetingelser
Uddannelsen er 1 årig. Tilmeldingen gælder for hele uddannelsesåret.
Tilmeldingen er først gældende, når tilmeldingsbetalingen er modtaget.
Endelig plads på holdet registreres når tilmeldingsgebyret er indgået og optagelsessamtalen har fundet sted.
Uddannelsen er fritaget for moms.

Framelding
Indtil 5 uger før start af uddannelsen kan du melde afbud og alle indbetalinger undtagen tilmeldingsgebyret
bliver returneret.
• Ved afbud efter denne frist returneres restbeløbet ikke.
• Gebyr for afdragsordninger tilbagebetales ikke.

Kontakt EFT-instituttet for yderligere vejledning.
mail@eft-instituttet.dk