4 årig uddannelse til Psykoterapeut

CF205762Den 4 årige psykoterapeutuddannelse i emotions-fokuseret terapi, er – som den første og eneste terapiform indenfor den humanistisk eksistentielle (oplevelsesorienterede) psykoterapeutiske tradition – anerkendt som evidensbaseret og derved unik i sin empirisk-baserede tilgang. Med den emotions-fokuserede tilgang, er der således tale om en metode, der hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater, og markerer sig i øjeblikket stadigt stærkere i såvel USA og Canada som i Europa.

I den emotions-fokuserede terapi vægtes det trygge, empatiske rum og den gode relation mellem terapeut og klient højt og anses som en forudsætning for et udbytterigt terapeutisk arbejde. Terapeuten følger og spejler klienten fra øjeblik til øjeblik, og når det relationelle niveau anses for veletableret, skærpes fokus på en mere aktivt guidende interventionsform fra terapeutens side. Den emotions-fokuserede tilgangs specifikke interventionsmodeller har vist sig yderst effektive i transformationen af svære følelser og uhensigtsmæssige mønstre i klientens liv.

Informationsmøder om uddannelsen!

Weekendhold opstart medio januar/februar
Hverdagshold opstart medio august/september

Se vejledende studieplaner og vejledende litteraturliste i menuen under uddannelse.
Uddannelsens 1. år omfatter 10 moduler incl. afsluttende eksamen.

Holdstart Hverdagshold: Efterår 2018
Hold: 18-2H

Modul 1: 27.-29.aug.
Modul 2: 24.-26. sept.
Modul 3: 22.-24. okt.
Modul 4: 19.-21. nov.
Modul 5: 17.-19. dec.
Modul 6: 28.-30. jan.
Modul 7: 25.-27. feb.
Modul 8: 25.-27. marts
Modul 9: 29.-30 april og 1. maj
Modul 10: 17.-19. juni

Al undervisning foregår i tidsrummet 9.30- 16.30
“forbehold for ændringer”

Holdstart Weekendhold: Forår 2019
Hold: 19-1W
Flere datoer er på vej!

Modul 1: 1.-3. februar
Modul 2: 1.-3. marts
Modul 3: 29.-31. marts
Modul 4: 26.-28. april
Modul 5: 24.-26. maj
Modul 6: 21.-23. juni
Modul 7:
Modul 8:
Modul 9:
Modul 10:

Al undervisning foregår i tidsrummet 9.30- 16.30
“forbehold for ændringer”

Vores studievejledning henvender sig både til dig der går i overvejelser om at tage en 4. årig uddannelse som Psykoterapeut, vores 1. årige Efteruddannelse i Familieterapi eller kurser i Kommunikation som Kompetence.

Og til dig der allerede er under uddannelse på EFT-instituttet og har brug for at tale om nogle af de ting der udfordrer og optager dig på din uddannelse her og nu.

EFT-instituttets studievejledning tilbyder dig vejledning og sparring omkring dine uddannelsesmæssige valg og de dilemmaer du måtte sidde med. Vores studievejledning er tænkt som et sted du kan henvende dig og få vendt de spørgsmål du har brug for at få afklaret.

CF205249_2Studievejledningen varetages af undertegnede og jeg vil gøre mit bedste for at give dig den vejledning du har brug for.
susanne@eft-instituttet.dk
+ 45 20459045

Med venlig hilsen Susanne Hvidberg

Undervisningen finder sted på:
EFT-instituttet
Borgergade 28, 2 sal
1300 Kbh K.
+45 24405166

Vi glæder os til at se dig.