Efteruddannelse i parterapi

EFT-instituttets parterapeutiske efteruddannelse

Når man som psykoterapeut begynder at arbejde med par, vil man ofte opdage, at de metoder, som er effektive i arbejdet med enkeltindivider, ikke er tilstrækkelig til at håndtere den dynamik, som par bringer ind i terapirummet. Og det er ikke enkelt at opnå de kompetencer, der kræves for at kunne blive en effektiv parterapeut.

Det at arbejde med parforholdets udfordringer fordrer, at terapeuten har processer til at afdække, forstå og forandre de interaktionsmønstre, som opstår, når par er i krise, og at terapeuten har et indblik i og kan arbejde med de emotionelle dynamikker, som driver interaktionerne .

Dr. Les Greenberg har sammen med Dr. Susan Johnson udviklet en særlig model og metode til arbejdet med par, hvor den emotionsfokuserede terapi, det oplevelsesorienterede og et systemisk perspektiv udgør kernen i en terapeutisk model, hvor man kan arbejde med de negative interaktionsmønstre, som kan opstå, når parforholdet ikke længere opfylder partnernes emotionelle behov for at føle sig tryg, værdsat og respekteret eller hvor lidenskaben og lysten er slukket ned. Dr. Les Greenberg har siden i samarbejde med Dr. Rhonda Goldman videreudviklet modellen yderligere, som beskrevet i deres bog Emotion-Focused Couples Therapy – the Dynamics of Emotion, Love and Power.

EFT-instituttets efteruddannelse i emotionsfokuseret parterapi, er baseret på Greenberg&Goldmans model, og tilbyder dig et unikt forløb med en grundig fordybelse i det parterapeutiske arbejde gennem en kombination af teori, praksis, supervision og et støttende fællesskab. Vores mål er at skabe et trygt rum, som giver plads til udvikling af de faglige og personlige kompetencer, der er forudsætningen for at være en kompetent parterapeut.

Efteruddannelsesforløbet består af 8 moduler af 3 dage, suppleret med 7 møder i studiegruppe undervejs. På de 8 moduler er der fordybelse i modellens faser, trin og interventioner gennem præsentation af teori, videoklip, træning af processer samt supervision på eget arbejde. Der lægges vægt på at deltagerne allerede fra start af forløbet har praksisarbejde med par, og at de undervejs modtager supervision på dette gennem hele forløbet. Undervejs berøres også væsentlige temaer i arbejdet med par som f.eks. utroskab, par med traumer og ikke mindst, hvordan terapeuten selv kan blive ramt og rystet i arbejdet med par.

Psykoterapeut Steen Rassing, er gennemgående underviser og supervisor på uddannelsen. Steen er også underviser på EFT-instituttets 4-årige psykoterapeutiske efteruddannelse og har i en årrække specialiseret sig i emotionsfokuseret terapi for par, og med supervision af par-terapeuter.

Der vil i forlængelse af uddannelsen være tilbud om en eksamination (frivillig), som vil bestå i fremlæggelse af praksisarbejde med par. Eksaminationen betales særskilt.

Der udstedes uddannelsesbevis ved forløbets afslutning
Der udstedes eksamensbevis og diplom i forbindelse med bestået eksamen.

Læringsmål

Helt overordnet er målet, at deltagerne kender, forstår og i praksis kan udføre parterapi med udgangspunkt i Greenbergs model for emotionsfokuseret terapi for par. En række af delmålene for deltager er, at de:

  • Kender og forstår modellens enkelte faser og trin og de interventioner, der arbejdes med.
  • Kan arbejde med den oplevelsesorienterede og emotionsfokuserede tilgang til par, herunder identifikation af emotioner, fordybelse, udveksling, processering etc.
  • Kan identificere og genkende tematikker knyttet til tilknytning og/eller identitet og hvordan dette skaber dynamikken i parrets negative cyklus.
  • Kender til og kan arbejde med de vigtige forandringsprocesser som de-eskalering, emotionel fordybelse og rækken ud, arbejde med svigt i tilknytningen mv.
  • Har opnået praksiserfaring gennem arbejdet med træningsklienter fundet blandt instituttets elever eller fra egen praksis.
  • Er superviserbare og har erfaring med supervision i gruppe, herunder at de kan video-optage, selvsupervisere og modtage supervision på eget arbejde med par.
  • At deltagerne har kendskab til egne temaer, der kan påvirkes af arbejdet med par, og har metoder til at tage hånd om sig selv.

Deltagerprofil

  • Psykoterapeuter og psykologer, der har gennemgået Level 1 træning i emotionsfokuseret terapi for par. Denne træning kan enten følges på kurset udbudt på EFT-instituttet (læs mere her) eller via et af de EFT/C-level 1-træninger der tilbydes internationalt. Se kalenderen hos ISEFT på siden her.
    Deltagere, der har en grundlæggende træning (4 dage) i Susan Johnsons model for emotionsfokuseret parterapi er også velkomne, men skal inden starten på forløbet deltage i en 1 dages workshop, hvor forskellene på modellerne gennemgåes.

Infomøder

Uddannelseplan

Level 1. Rhonda Goldman

Introduktion EFT parterapi

Litteraturliste

Prisliste

Ansøgningsskema