1-årig efteruddannelse i parterapi

EFT-instituttets parterapeutiske efteruddannelse

Når man som psykoterapeut begynder at arbejde med par, vil man ofte opdage, at de metoder, som er effektive i arbejdet med enkeltindivider, ikke er tilstrækkelig til at håndtere den dynamik, som par bringer ind i terapirummet.

Det at arbejde med parforholdets udfordringer fordrer at terapeuten har processer til at håndtere de systemiske mønstre af interaktioner, som opstår når par er i krise, og at terapeuten har et indblik i og kan arbejde med de emotionelle dynamikker, som driver interaktionerne .

Dr. Les Greenberg har sammen med Dr. Susan Johnson udviklet en særlig model og metode til arbejdet med par, hvor den emotionsfokuserede terapi og det oplevelsesorienterede udgør kerne i en terapeutisk model, hvor de systemiske perspektiver gør det muligt at arbejde med dynamikken i parforholdet og de negative interaktionsmønstre, som kan opstå, når parforholdet ikke længere er et sted, hvor man kan føle sig tryg, værdsat og respekteret eller hvor lidenskaben og lysten er slukket ned.

Modellen er baseret på Greenberg og Johnsons processtudier af arbejdet med par, og har gennem mange år været anerkendt af APA (American Psychological Association) som en empirisk valideret metode til arbejde med par, og adskillige effektstudier underbygger modellens effektivitet.

Det er ikke enkelt at opnå de kompetencen, der kræves for at kunne blive en effektiv parterapeut.

EFT-instituttet tilbyder derfor et 1 årigt efteruddannelsesforløb i parterapi, som tager afsæt i Dr. Les Greenbergs model for emotionsfokuseret terapi for par. Et forløb som tilbyder dig en unik kombination af teori, praksis og et støttende fællesskab.

Formålet med uddannelsen er at give psykoterapeuter et fordybende forløb, hvor der er tid og et trygt rum til at udvikle de kompetencer og få praksiserfaringer, som er nødvendige for at kunne være en effektiv terapeut for par.

Forløbet er bygget op i tre trin, der tilsammen udgør 10 moduler af sammenlagt 29 dage, suppleret med 7 studiegruppemøder mellem modulerne:

 1. Første trin udgøres af modul 1, som er en 1 dags introduktion til modellen og principperne bag..
 1. Andet trin er modul 2 – en 4 dages EFT-C level 1 træning ved Dr. Rhonda Goldman, isEFT godkendt EFT-træner og medforfatter til bogen Emotion-Focused Couples Therapy – the Dynamics of Emotion, Love and Power (Leslie S. Greenberg & Rhonda N. Goldman).
 1. Tredje trin er 8 moduler af 3 dages fordybelse i modellens faser og trin gennem præsentation af teori, videoklip, træning af processer og interventioner og supervision på eget arbejde. Undervejs i forløbet berøres temaer, som er væsentlige i arbejdet med par, f.eks. utroskab, par med traumer og kraftige reaktioner og også det væsentlige omkring, hvordan terapeuten selv kan blive ramt og rystet i arbejdet med par, og hvad man kan gøre for at håndtere dette. I den sidste del af uddannelsen vil der desuden være supervision på deltagernes eget arbejde med træningspar eller par fra egen praksis.

Psykoterapeut Steen Rassing, er gennemgående underviser og supervisor på uddannelsen og suppleres undervejs af psykolog Signe Steenberger. Begge har i en årrække arbejdet med emotionsfokuseret terapi for par, og med supervision af par-terapeuter.

Der vil i forlængelse af uddannelsen være tilbud om en eksamination (frivillig), som vil bestå i fremlæggelse af praksisarbejde med par. Eksaminationen betales særskilt.

Der udstedes et isEFT EFT-C Level 1 bevis efter modulet med Rhonda Goldman.

Der udstedes uddannelsesbevis ved forløbets afslutning
Der udstedes eksamensbevis og diplom i forbindelse med bestået eksamen.

Trin 1 og trin 2 i forløbet er åbent for alle interesserede psykoterapeuter, uanset om man vælger at fortsætte på trin 3 eller ej. Man kan således tilmelde sig disse trin som uafhængige workshops/kurser. Trin 3 forudsætter, at man har deltaget som minimum i trin 2. Hvis man tilmelder sig trin 3 efter deltagelse i trin 1 eller 2, refunderes det betalte for disse workshops.

Læringsmål

Helt overordnet er målet, at deltagerne kender, forstår og i praksis kan udføre parterapi med udgangspunkt i Greenbergs model for emotionsfokuseret terapi for par. En række af delmålene for deltager er, at de:

 • Kender og forstår modellens enkelte faser og trin og de interventioner, der arbejdes med.
 • Kan arbejde med den oplevelsesorienterede og emotionsfokuserede tilgang til par, herunder identifikation af emotioner, fordybelse, udveksling, processering etc.
 • Kan identificere og genkende tematikker knyttet til tilknytning og/eller identitet og hvordan dette skaber dynamikken i parrets negative cyklus.
 • Kender til og kan arbejde med de vigtige forandringsprocesser som de-eskalering, emotionel fordybelse og rækken ud, arbejde med svigt i tilknytningen mv.
 • Har opnået praksiserfaring gennem arbejdet med træningsklienter fundet blandt instituttets elever eller fra egen praksis.
 • Er superviserbare og har erfaring med supervision i gruppe, herunder at de kan video-optage, selvsupervisere og modtage supervision på eget arbejde med par.
 • At deltagerne har kendskab til egne temaer, der kan påvirkes af arbejdet med par, og har metoder til at tage hånd om sig selv.

Deltagerprofil

 • Psykoterapeuter uddannet ved EFT-instituttet eller deltagere med kendskab til emotionsfokuseret terapi, f.eks. opnået gennem træning i Sue Johnsons parterapeutiske model, kurser i emotionsfokuseret individuel terapi etc.

 

Infomøder

Uddannelseplan

Level 1. Rhonda Goldman

Introduktion EFT parterapi

Litteraturliste

Prisliste

Ansøgningsskema