Carina Vallentin Degn

Træningsterapi tilbydes

Jeg er i gang med det afsluttende 4. studieår på EFT-instituttet, hvor jeg læser til psykoterapeut. Jeg tilbyder i den forbindelse terapiforløb til 250 kr. pr. session (1 time).
Beløbet går til betaling af obligatorisk supervision.

Samtalerne vil foregå på min arbejdsplads i Holbæk.

Jeg har tavshedspligt og følger de etiske regler fra Dansk Psykoterapeutforening og er forpligtiget til at modtage supervision ved erfarne terapeuter under forløbet.

Om terapien
Emotions-Fokuseret terapi (EFT) udmærker sig ved, at den er evidensbaseret. Det betyder, at metoden hviler på velbeskrevne forskningsresultater. Læs mere her EFT-Instituttet.

I EFT-terapi vægtes den trygge relation mellem terapeut og klient højt, og betragtes som grundlaget for et givtigt terapiforløb. Som terapeut er min rolle at skabe et trygt og empatisk rum, hvor du som klient, kan udfolde og undersøge de følelser, behov og oplevelser, der er i centrum i dit liv.

EFT fokuserer på at hjælpe mennesker med at lære at acceptere, udtrykke og regulere deres følelser. Fokus i terapien kan fx være at bearbejde og ændre uhensigtsmæssige mønstre og vaner, samt at blive mere bevidst om egne behov og blive mere fortrolig med egne og andres grænser.

Ofte søger mennesker terapi fordi de står i en krise, oplever at være kørt fast, føler sig modløse eller forvirrede. Motivationen for at søge terapi kan også omhandle problemer i relation til andre mennesker, eller om følelser omkring sig selv som fx angst, skam eller manglende selvværd.

At starte i terapi kan også udspringe af et ønske om personlig udvikling og indre vækst.

Om mig
Jeg er uddannet cand. mag i audiologopædi og har beskæftiget mig i adskillige år med mennesker med kommunikationshandicap og deres pårørende. Jeg har beskæftiget mig med mennesker med erhvervet hjerneskade og de sproglige følger heraf, voksne med læse-og skrivevanskeligheder/ordblindhed samt med taleforstyrrelser grundet stammen.

Jeg har derudover dyrket yoga og meditation igennem 25 år og har gået i terapi de sidste 8 år.

Jeg er 44 år og har 3 børn.

Kontakt
Hvis dette har vakt din interesse eller du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

carinadegn1@gmail.com eller +45 60914740

De bedste hilsener Carina