Anne Birgitte Lind Feigenberg 

Jeg går på 4. og sidste år af min uddannelse som emotions-fokuseret psykoterapeut på EFT-instituttet og jeg søger derfor en eksamens klient.

Emotions Fokuseret Terapi (EFT) er en evidens baseret terapi, der høre hjemme i det oplevelses orienterede, eksistentialistiske felt. Terapien tager udgangspunkt i vores følelser/emotioner.

Gennem hele livet hjælper følelserne os med at forstå os selv og vores omverden, og de skaber den motivation, der får os til at handle i verden og realisere vores mål, lige fra de mest overordnede, eksistentielt afgørende livsmål og ned til den mindste hverdagshandling. Følelser fungerer med andre ord som vores vigtigste eksistentielle styringsredskab, et indre affektkompas, der giver vores liv mening og retning. Og de gør det muligt for os, at knytte tætte bånd til andre mennesker.

Vi bliver alle født med et genetisk potentiale, og vi udvikler os i samspil med den verden der møder os. Den måde vi bliver mødt på af vores primære omsorgspersoner/tilknytningspersoner, har stor betydning for hvordan vi udvikler os emotionelt og hvordan vi kommer til at fungere senere i livet.

Det kan være vi har været udsat for svigt, eller ikke er blevet mødt med tilstrækkelig høj grad af mentaliserende forståelse fra tilknytningspersonernes side. Det kan skabe indre psykiske ubalancer, og det er disse ubalancer vi arbejder med i terapi.

Det kan være du har svært ved at indgå i nære relationer, eller du hele tiden kommer i konflikt med andre mennesker, -eller det kan være du trækker dig fra relationer og lukker dig inde i dig selv, og kommer til at føle din ensom. Det kan være du har svært ved at finde retning i livet, og føler livet er uoverskueligt.

Det kan være du har svært ved at grænsesætte dig, så folk får lov til at gøre dig fortræd, og du ikke får passet godt nok på dig selv. Eller det kan være du hele tiden har en indre kritisk stemme der nedgør dig, og får dig til at føle skam over at være den du er……..Der kan være mange grunde til at vælge at gå i terapi.

Jeg arbejder med menneskets eksistentielle udfordringer, som de viser sig i den enkelte persons liv og valg.

Jeg tilbyder et arbejdsrum hvor der er fokus på dig, og hvor jeg lægger særlig vægt på at skabe en god og tryg relation, så du kan føle dig favnet og mødt, når du åbner op for at snakke om svære og sårbare ting der fylder i dit liv. Jeg vil tage udgangspunkt i det som er mest nærværende/levende i dig fra gang til gang. Og jeg vil arbejde sammen med dig om, at du kan komme til at forstå dine følelsesmæssige bevægegrunde bedre -og ikke bare forstå dem, men også være i kontakt med dem.

Hvis du vil vide mere om emotions fokuseret terapi kan du gå ind på
EFT-instituttets hjemmeside www.eft-instituttet.dk .

Som eksamensklient skal kunne afsætte tid til 8 – 12 terapisessioner i perioden januar til maj 2018.
En session vare 60 min. og koster 250kr. Beløbet går til løbende supervision, derved giver EFT-instituttet en sikkerhed for både dig og mig.
Sessionerne vil blive filmet, og det filmede materiale vil blive opbevaret fortroligt og destrueres efter eksamens afslutning.
Det filmede materiale vil udelukkende blive brugt til udarbejdelsen af min skriftlige eksamensopgave, samt vil der blive vist et klip på 10 min. til den mundtlige eksamen, for at vise hvordan jeg arbejder og intervenerer som terapeut.

Der er tavshedspligt, som naturligvis sikre 100% fortrolighed.

Jeg er oprindeligt uddannet skuespiller og har arbejdet som sådan siden jeg blev færdig på Skuespillerskolen i år 2000.  Derudover er jeg uddannet NLP coach (practitioner og master), og jeg har en efteruddannelse indenfor case træning hos Dansk skuespillerforbund. Til sommer er jeg færdig med min 4.årige psykoterapeut uddannelse.

De sidste 12 år har jeg sideløbende, beskæftiget mig med kommunikationstræning af ledere og medarbejdere, i samarbejde med erhvervspsykologer og proceskonsulenter i det private og offentlige regi. Derudover arbejder jeg som frivillig på Livslinien, som er en selvmordsforebyggende telefon rådgivning; og jeg er med til at kører en sorggruppe i Domkirken i København.

Jeg er gift og har tre børn, en dele datter og to drenge.

Hvis du er interesseret i at hører mere, kan du kontakte mig på
+45 20110010
ab@feigenberg.dk