Asma Issa

Træningsterapi tilbydes

Kender du følelsen af at føle dig fastlåst i en situation, hvor alt synes håbløst?

Kender du følelsen at være alene og ensom, selv om du er omgivet af mange mennesker?

Er du til tider urolig og irriteret uden helt at vide hvorfor?

Har du svært ved at tage en beslutning på trods af, at valget umiddelbart virker indlysende?

Har du prøvet at flygte fra en dybt ubehagelig følelse ved at tænke ”positivt” uden nogen effekt?

Havner du gang på gang i den samme uhensigtsmæssige situation, selv om du ved, hvad der skal til for ikke at havne dér?

Føler du dig trist og dit liv meningsløst, selv om du egentlig har “styr “ på dit liv?

De fleste mennesker vil på et eller andet tidspunkt i deres liv opleve et eller flere af ovenstående forhold og det er helt normalt. Men hvis det er blevet en regel fremfor en undtagelse at have det sådan, kan det have en negativ effekt og påvirke din livskvalitet. Det gør dig måske deprimeret og stjæler glæden og lysten fra dig. Det mener jeg, at du skal gøre noget ved. Du behøver nemlig ikke at finde dig i, at det er sådan.
Emotionsfokuserede Terapi (EFT) er en meget hjælpsom terapiform med dokumenterede positive resultater.

Hvad er EFT?
Den Emotionsfokuserede Terapi er en evidensbaseret oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang, der bl.a. hviler på et humanistisk eksistentielt menneskesyn samt den fænomenologiske metode.

Den Emotionsfokuserede Terapi ser vores følelser som et indre navigationssystem. Det er vores følelser, der fortæller os, om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt. De er netop signaler, der giver os mulighed for at kende vores behov samt at vide, hvordan vi bør handle i en given situation. Mange mennesker har på forskellig vis lært at holde deres følelser tilbage, bytte følelser ud med andre følelser eller slet ikke at mærke dem. Man kan også have lært at finde andre måder at beskytte sig på, for at tilpasse sig sine omgivelser. Senere i livet kan det, der engang var en virksom og nødvendig selv-beskyttelses-mekanisme blive problematisk for én selv og for samspillet med andre mennesker, og kan i sidste ende lede til meningsløshed, stress og depression.

EFT’en fokuserer på at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på og udtrykke deres følelser, at lære at acceptere og regulere dem samt at kunne reflektere over dem for at danne mening. Derved kan klienten støttes til, at kunne bruge sine følelser som et pålideligt navigationsapparat, der tjener ham/hende hensigtsmæssigt.

Du kan læse mere om EFT her www.eft-instituttet.dk

Træningsklient
Som led i mit 4. og afsluttende år i min uddannelse som psykoterapeut på EFT instituttet i København har du mulighed for at blive min træningsklient. Jeg tilbyder dig et trygt og fordomsfrit rum, hvor det som optager dig og fylder i dit liv, vil være dét, vi sammen vil undersøge, udforske, kaste lys på og forhåbentlig finde en mening med.

Terapien koster 250 kr. pr. time, som går til min obligatoriske supervision. Supervisionen er din og min sikkerhed for, at du netop får den rette hjælp.

Jeg er fleksibel med tiderne og samtalerne vil foregå i København eller Glostrup. Vi aftaler tid fra gang til gang og forløbets varighed er individuelt. Jeg har tavshedspligt og følger de etiske regler fra Dansk Psykoterapeutforening.

Hvem er jeg?
Mit navn er Asma, jeg er 51 år, gift, mor til tre voksne børn og farmor til to dejlig børnebørn.

Jeg har flere uddannelser og joberfaringer bag mig i flere forskellige brancher. Interessen for mennesker, de menneskelige relationer og hvordan vi mennesker påvirkes af disse relationer, har været den centrale og bærende faktor i mit karriereforløb. Jeg har altid haft en interesse for menneskets psykiske velvære eller mangel på denne.

At passe på mig selv såvel fysisk som psykisk har længe været min prioritering i livet.

Min multikulturelle baggrund anser jeg som en ekstra gave, som fremmer min forståelse af de menneskelige vilkår. Det kan være dét at have rødder i flere – og ofte – modsætningsfyldte kulturer.

Jeg taler – udover dansk – både arabisk og kurdisk. Terapien kan således foregå på disse sprog, hvis dette ønskes.

Hvis dette har vækket din interesse eller hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte mig på:
+4527205639
asumisa67@gmail.com

Kærlig hilsen
Asma