Bettina Alken

Psykoterapi – træningsklienter søges
Er du et godt sted i livet? – eller har du brug for en at tale med om emner, der er svære – følelser, relationer, stress, angst, mindreværd eller andet? Der kan være mange årsager til, at du ønske at ændre noget i dit liv eller komme videre efter svære oplevelser, og ofte vil dette kunne afhjælpes med personlige samtaler, hvor vi sammen taler om de emner, du ønsker at arbejde med – stort som småt. I terapien vil vi sammen undersøge netop det, du har behov for at tale om.

Hvad er EFT?
Den Emotions-Fokuserede Terapi ser vores følelser som et indre navigationssystem. Det er vores følelser, der fortæller, om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt. EFT’en fokuserer på at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på og udtrykke deres følelser, at lære at acceptere og regulere dem, og at kunne reflektere over dem for at danne mening. Derved kan du støttes til at kunne bruge dine følelser som et pålideligt navigationsapparat, der tjener dig mest hensigtsmæssigt.

Metoden er veldokumenteret og evidensbaseret og er bygget på udførlige forskningsresultater.
Du kan læse mere her

Det praktiske….Som elev på 4. og sidste år på EFT-instituttet, søger jeg træningsklienter til terapiforløb i Emotions Fokuseret Terapi. Samtalerne foregår på EFT-instituttet i Borgergade i København, hvor jeg vil kunne tilbyde at mødes på eftermiddage, aftener og i weekender. Det koster kr. 250,00 pr. time, som går til min obligatoriske supervision, der sikrer dig, at jeg får den sparring, jeg har brug for gennem vores terapiforløb. Jeg er naturligvis omfattet af tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer fra psykoterapeutforeningen.dk

Lidt om mig
Jeg er 45 år og arbejder til daglig som jobkonsulent med ledige, der ofte oplever arbejdsløshed som en livskrise og dermed har brug for sparring til at komme videre i livet. Jeg har gennem det meste af mit arbejdsliv arbejdet med menneskelige ressourcer (HR), og jeg ser disse ressourcer som nogle af de mest betydningsfulde værdier for det enkelte menneske. Dette er derfor også min tilgang til terapi – at hjælpe det enkelte individ til at finde den mest meningsdannende måde at leve livet på ved at bruge følelsesregistret som en menneske ressource. En ressource der hjælper os til at finde frem til vores behov, og til at handle hensigtsmæssigt i forhold til konkrete situationer.

Ønsker du at kontakte mig for et terapiforløb, eller har du spørgsmål til mig, er du meget velkommen til at kontakte mig på
+45 22 28 71 02 eller
bettinaalken@gmail.com

Jeg ser frem til at høre fra dig.
Mange hilsner fra
Bettina Alken