Video og Film

Her kan se Filmer, Foredrag og Videoklip som er relevante for EFT-instituttets Psykoterapiuddannelse og vores arbejde med klienter!

Leslie Greenberg, Ph.D., is Distinguished Research Professor of Psychology at York University in Toronto, Ontario. He is Director of the York University Psychotherapy Research Clinic and is the developer of Emotion Focused Therapy.

Les Greenberg
8:05
An interview with Les Greenberg about Emotion Focused Therapy (EFT), in which he outlines his approach to psychotherapy and his thoughts about other therapeutic approaches and the therapy industry as a whole.

Del I – EFT Evolution
13:45
Interview med Professor Leslie Greenberg.

Del II – EFT Evolution
10:34
Interview med Professor Leslie Greenberg.

Amy cuddyAmy Cuddy, Professor of Business Administration in the Negotiation, Organizations & Markets Unit at Harvard Business School.

Dit kropssprog former, hvem du er
21:03
Kropssprog påvirker, hvordan andre ser os, men det kan også ændre, hvordan vi ser os selv.

Irvin D. Yalom, M.D., is professor emeritus of psychiatry at Stanford University.

The Art of Psychotherapy
4:34
Irvin Yalom suggests that symptoms initially presented in therapy often serve to mask deeper, existential fears.

Død og Eksistentiel Psykoterapi
10:04
Yalom identifies as the four “ultimate concerns of life”—death, freedom, existential isolation, and meaninglessness.

 

Brené Brown, is a research professor at the University of Houston. She is studying vulnerability, courage, authenticity, and shame. Her study focusing on shame and empathy, and is now using that work to explore a concept that she calls Wholeheartedness.

The power of vulnerability
20:20
Foredrag om Skam og sårbarhed.

Listening to shame
20:38
Foredrag om Nytænkning, kreativitet og forandringsprocesser.

Susan Hart, er klinisk psykolog og specialist godkendt af Dansk Psykologforening i psykoterapi og børnepsykologi og supervisorgodkendt i børnepsykologi. “Siden 1994, hvor jeg for første gang blev introduceret for den nyeste hjerneforskning, har jeg sat mig ind i de strukturer i hjernen der danner grundlag for vores følelsesliv og personlighed og ladet denne nye viden gå i dialog med udviklingspsykologien, som bl.a. beskrevet af John Bowlby og Daniel Stern. Teorien, som jeg har givet betegnelsen “Neuroaffektiv udviklingspsykologi”, er igennem årene blevet viderebearbejdet og udvikles til stadighed.”

Om Den følsomme hjerne
02:36
Susan Hart fortæller kort om Tilknytning og Samhørighed.

TheraplayTheraplay er en terapiform med basis i neuroaffektiv udviklingspsykologi, hvor sårbare børn og unge, evt. med alvorlige relationsforstyrrelser eller med autistiske forstyrrelser, støttes i at indgå i følelsesmæssige afstemningsprocesser. Metoden involverer både forældre og barn og er en intervention, der styrker tilknytning, selvværd og tillid til andre gennem glædesfyldt engagement.

Om Theraplay
09:49