Carina Hedelund

EKSAMENSKLIENT SØGES
Jeg er ved at færdiggøre min 4-årige psykoterapeutuddannelse på EFT-Instituttet i København og søger i den forbindelse en eksamensklient.

HVORFOR TERAPI?
Mennesker lider ofte i stilhed og mange mærker et dybfølt ønske om forandring uden at vide hvordan.

Årsagen til at søge hjælp og støtte kan være mange. Det kan være at du:

  • oplever problemer på arbejdspladsen, i dit parforhold, familien eller dine øvrige relationer
  • har svært ved at mærke dig selv, udtrykke dine følelser, sætte grænser eller sige fra
  • er plaget af lavt selvværd, tankemylder, bekymringer eller indre uro
  • føler dig usikker, hæmmet, forkert, trist eller ensom
  • mærker stress, angst, vrede, sorg, skyld, skam eller dårlig samvittighed
  • ikke forstår dine egne reaktioner og ser dig selv gentage samme uhensigtsmæssige mønstre, uden at være i stand til at ændre dem

Uanset hvilke af disse faktorer du måske oplever, kan det være både smertefuldt, slidsomt og energikrævende.

LIDT OM TERAPIEN
Terapi kan øge din bevidsthed, forståelse og selvindsigt. Herved bliver du i stand til at opleve klarhed, træffe vigtige valg og finde mening, mål og retning i dit liv – dét liv du ønsker og som føles rigtigt for dig.

Et terapeutisk forløb kan være med til at hele emotionelle sår fra barndommen, så de usynlige blå mærker ikke længere laver ballade i voksenlivet, og mange oplever at det bliver nemmere at mærke egne behov, være tydelig i kommunikationen, sætte grænser og indgå i sunde og nærende relationer.

Jeg kan tilbyde dig et empatisk, trygt og fortroligt rum med ro og tid til fordybelse, hvor jeg vil støtte dig i din proces, så vi sammen kan udforske netop dét, du er optaget af, på en måde som er meningsfuld for dig. Enhver problemstilling er velkommen hos mig og udgangspunktet for terapien vil altid være det, der fylder hos dig.

Som terapeut arbejder jeg oplevelsesorienteret og fænomenologisk. Det betyder, at jeg i terapien har fokus på dig og din umiddelbare oplevelse i nuet og støtter dig i at undersøge, udfolde og tage vare på det, der dukker op undervejs.

Den emotionsfokuserede terapi (EFT) har et humanistisk og eksistentielt menneskesyn. Metoden er evidensbaseret, og hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater. Du kan læse mere om denne terapeutiske tilgang på EFT-Instituttets hjemmeside.

EKSAMENSKLIENT
Forløbet består af 8-12 sessioner af 60 min. varighed og du skal kunne afsætte tid til disse i perioden fra august til november 2018. Prisen er 250 kr. pr. session, som går til min obligatoriske supervision.

Terapien foregår på EFT-Instituttet i Borgergade 28, 2. sal, 1300 København K eller Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg.

Du skal være indstillet på at sessionerne bliver filmet. Videomaterialet opbevares fortroligt og skal udelukkende anvendes af mig til udarbejdelse af min skriftlige eksamensopgave, hvor du bliver anonymiseret. Derudover vil der til min mundtlige eksamination indgå et udvalgt videoklip på 10 min. fra en af sessionerne, så jeg kan vise hvordan jeg arbejder som terapeut. Både eksaminator, censor og jeg har tavshedspligt og videomaterialet bliver destrueret umiddelbart efter min eksamen.

Jeg følger de etiske regler for Dansk Psykoterapeutforening og dem kan du evt. læse mere om her: Etikregler

OM MIG
Privat er jeg bosat i Glostrup og mor til 2 voksne børn på 21 og 23 år. Jeg er født i 1973 og har siden mine teenageår interesseret mig for psykologi og samspillet mellem mennesker. I eget liv har jeg som nær pårørende stiftet bekendtskab med depression og alkoholmisbrug og har på egen krop oplevet stress og angst.

KONTAKT
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du er interesseret, har spørgsmål eller er i tvivl om hvorvidt et terapiforløb er noget for dig.

+45 51 72 70 33
mail@hedelundterapi.dk