Danni Carstensen

Eksamensklient søges

Har du overvejet at gå i terapi?
Mange mennesker oplever at have stor gavn af at et terapeutisk forløb, hvadenten de går igennem en eksistentiel krise, døjer med negative tanker, traumatiske oplevelser, svære følelser, problemer i relationen til andre mennesker eller blot ønsker at blive klogere på sig selv.

Måske oplever du, at du mister dig selv i mødet med andre mennesker eller, at du mister dig selv i overvældende følelser. Måske er du usikker på din retning i livet eller føler dig forvirret over meningen med tilværelsen.

Psykoterapi handler helt basalt om at lære sig selv at kende og om at stå ved sig selv.

I et terapeutiskforløb får du mulighed for at fordybe dig og fokusere på de aspekter af dit liv, som har allerstørst betydning for dig.

Det er meget vigtigt for mig, at terapien foregår i et fordomsfrit og tillidsfuldt rum. Jeg ligger stor vægt på at skabe en god relation hvor du kan føle dig tilpas og hvor du trygt kan føle dig fri til at undersøge netop dét som er vigtigt for dig. 

Eksamensforløbet
Forløbet vil strække sig over 8-12 sessioner indenfor perioden jan-maj 2019. I den første samtale ser vi hinanden an og du får herefter mulighed for at overveje om du ønsker at indgå i forløbet.

Terapien vil foregå på EFT-instituttet, der ligger centralt i København. Hver session koster 250kr og går til den supervison som jeg får igennem forløbet.

Du er velkommen til at læse mere om terapiformen jeg er uddannet i på eft-instituttet.dk

Hvis du skulle have interesse i at blive eksamensklient, skal du være indstillet på at sessionerne filmes. Filmen skal bruges til min supervison og desuden fremvises der et kort klip under min eksamen hvor censor og eksaminator er tilstede. Efter endt eksamen i juni 2019 destrueres alt materiale som i mellemtiden opbevares sikkert.

Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske regler, der foreskrives af Dansk Psykoterapeut Forening.

Om mig
Jeg er 34 år og er oprindeligt uddannet i engelsk og filosofi på Københavns Universitet.
De sidste fem år har jeg arbejdet med udsatte mennesker, både frivilligt og professionelt.
Til daglig arbejder jeg med rehabilitering på et socialpsykiatrisk bosted for psykisk sårbare mennesker.

Hvis ovenstående har vakt interesse, kan du kontakte mig enten på
+45 71707463 eller på dan9carstensen@gmail.com

Venlig hilsen
Danni