Danni Carstensen

I forbindelse med mit 4. og sidste år på psykoterapeutuddannelsen på Eft-instituttet, søger jeg træningsklienter.

Om terapien
Den emotionsfokuserede terapi lægger først og fremmest vægt på at skabe en tryg og tillidsfuld relation mellem klient og terapeut. Min rolle som terapeut er derfor at skabe et trygt og fordomsfrit rum hvor du har mulighed for at at tale om det du ønsker at dele.

I EFT er der ikke tale om en analyse af klienten, da vores udgangspunkt er, at klienten selv er ekspert på sin egen oplevelse af at være i verden. Terapeuten er en nærværende, respektfuld og ærlig deltager i klientens private livsverden som kan være tilstede i de aspekter af livet som kan være særligt svære. At blive mødt af et andet menneske med ubetinget accept er netop det, der kan være så helende ved terapi!

EFT har fokus på følelser. Følelser kan være enormt svære at håndtere og forstå. Ofte kan roden til vores problemer ligge gemt i svære følelsesmæssige oplevelser, som gør, at vi må udvikle mønstre, der senere i livet kommer til at spænde ben for os.

I udgangspunktet er følelser dog et fantastisk, komplekst og umådeligt intelligent indre kompas, der både giver udtryk for hvem vi er som mennesker og også indholder en mængde information om hvordan vi mest hensigtsmæssigt forholder os og agerer i verden.

Som oftest går mennesker i terapi, fordi de føler sig fastlåste i problemer som forhindrer dem i at leve livet som de ønsker det. Mange af de problemer vi møder i livet, klarer vi, fordi vi igennem livet allerede har lært en del om det at være menneske og om hvordan vi håndterer modgang. Men, de fleste af os vil på et tidspunkt i livet stå i en livssituation hvor vores gamle livsstrategier ikke længere slår til, så vi kommer til at føle os fastlåste, forvirrede og uden retning.

Uanset om du er i krise, om du blot ønsker at blive klogere på dig selv eller længe har gået med et problem som du er blevet klar til at tale om, så kan du i terapien forvente at blive mødt med en dybfølt intention om at møde dig med respekt og nærvær.

Om mig
Jeg er uddannet i engelsk og filosofi fra Københavns universitet. De sidste 5 år har jeg arbejdet med udsatte mennesker, både i arbejdsmæssigt og i frivilligt regi. I dag arbejder jeg med rehabilitering på et socialpsykiatrisk bosted for psykisk sårbare mennesker.

Praktisk
Terapien foregår på Eft-instituttet i københavn. En times terapi koster 250 kr og går til den supervison som jeg modtager i forbindelse med terapien. Jeg er underlagt tavshedspligt og de generelle retningslinjer som foreskrives af Dansk Psykoterapeut Forening.

Hvis ovenstående har vakt interesse, kan du kontakte mig på
+45 71707463.