EFT-netværket

“EFT-netværket” er en forening af eksaminerede psykoterapeuter og 4. års studerende fra
EFT-instituttet.
Formålet med at stifte foreningen har været at danne en platform for at mødes og sparre og udveksle erfaringer med kollegaer der er uddannet samme sted.

Udover generalforsamlingen i marts måned, mødes vi 4 gange årligt, og på disse møder vil der f.eks. være foredrag, oplæg eller faglige diskussioner.
Ved arrangementer med eksterne foredragsholdere kan der forekomme brugerbetaling, og som medlem vil du få rabat.

Som medlem af EFT-netværket har Du mulighed for at komme på EFT-instituttets “site”, med et  link til din hjemmeside.
Der vil udover kontingentet til foreningen være et årligt gebyr til instituttet, som administrerer dette.

Du kan blive medlem af vores Facebook side, EFT-netværket, hvor vi vil informerer om hvad der vil ske på kommende møder.”

Hvem kan blive medlem?
Du kan blive medlem af EFT-netværket, hvis du er 4. års studerende, har taget den 4-årige uddannelse eller den 1-årige overbygning på EFT-instituttet.

Hvordan bliver jeg medlem?
Hvis du ønsker at blive medlem af EFT-netværket, skal du sende en mail til
eftnetvaerket@gmail.com med dit for- og efternavn samt dit holdnummer.

Kontingentet på kr. 250,00 indbetales årligt senest d. 1. maj.
Hvis du melder dig ind i perioden mellem 1. november og 30. april koster det kr. 125,00
og herefter som sagt kr. 250,00 pr. år.

Kontingentet skal indbetales på:
reg. 2256 konto 6284 934 189

HUSK at skrive dit for- og efternavn på indbetalingen. Bemærk venligst at ALLE spørgsmål vedrørende EFT-netværket skal sendes til: eftnetvaerket@gmail.com og ikke til instituttet.

Vel mødt i EFT-Netværket

EFT-netværkets eksaminerede psykoterapeuter

EFT-netværkets Facebook side