Emotionsfokuseret terapi med par – ligheder og forskelle på de to modeller

Modellen for emotionsfokuseret terapi med par blev oprindeligt udviklet i et samarbejde mellem Dr. Les Greenberg og Dr. Susan Johnson. Sammen udviklede de en model, som var baseret på en humanistisk klientcenteret tilgang, en fælles forståelse for, at man må se på emotionerne som mål for og middel til forandring, og at emotioner er det, der driver de systemiske interaktionsmønstre, som kriseramte par sidder fast i.

Siden fortsatte den videre udvikling af modellen i to spor – Susan Johnson forstærkede i sin videreudvikling perspektivet om at tilknytning er det perspektiv man arbejder med i terapien. I dette perspektiv skyldes kriser i parforholdet at tilknytningen mellem partnerne ikke længere er tryg og at målet for arbejdet er, at hjælpe partnerne til at skabe en mere tryg tilknytning i parforholdet. Og i forhold til den emotionelle regulering, er samregulering mellem partnerne det bærende.

I Les Greenbergs videreudvikling af modellen, har han i samarbejde med Rhonda Goldman forstærket perspektivet om, at kriser i parforholdet skyldes at der er emotionelle behov, som partnerne ikke får opfyldt i par-relationen. Det kan være behov relateret til tilknytning, men i Greenberg&Goldmans model, er der en forståelse af, at der også kan være andre perspektiver, som det kan være vigtigt at inddrage for at forstå og arbejde med parrets dynamik – nemlig identitet og attraktion, som er to motivationssystemer, der adskiller sig fra tilknytning. Greenberg & Goldman arbejder også med samregulering mellem partnerne som det primære, men tilføjer med henvisning til Gottmans forskning, at det også kan være vigtigt at arbejde med egen-regulering (self-soothing) i parterapien.

Formålet med denne workshop er, at give dig et indblik i ligheder og forskelle mellem disse to modeller for emotionsfokuseret terapi med par.

Målgruppe:
Denne workshop henvender sig til terapeuter, der som minimum har deltaget i 4 dages grundtræning i Susan Johnsons model for EFT med par.

Facilitator for workshoppen er Steen Rassing, der er certificeret parterapeut og supervisor, og som er primær underviser på EFT-instituttets parterapeutiske efteruddannelse, som du kan læse mere om her.

Workshoppen afholdes 26/2-2020 kl. 9.30-16.30
Pris for deltagelse: kr. 1.000,- + moms
Tilmelding sker senest ugen inden til
mail@eft-instiuttet.dk