Foredrag om seksuelle overgreb på børn!

Med psykolog  Morten Jarmer

Beskrivelse
Foredraget om seksuelle overgreb på børn vil omhandle, hvorfor netop denne type omsorgsvigt er så skadelige for børn udvikling. Der vil i foredraget blive fremlagt case eksempler  for at vise hvilke følgevirkninger overgrebene har for børn, og hvordan man i behandlingen arbejder med dem. Særligt vil jeg fokusere på overgrebene som relationelle traumer, og hvordan netværket omkring børnene bedst kan inddrages. Jeg vil forsøge at tydeliggøre hvilke tegn børn udviser, når de har været udsat for overgreb, og hvordan vi omkring børnene bedst kan være støttende og hjælpsomme, hvis først vi bliver bekymrede for, at de har været eller er udsat for overgreb. Endvidere vil jeg komme ind på, hvordan det terapeutiske arbejde med overgrebsområdet kan øge risikoen for sekundær traumatisering, og hvilke  tegn man som terapeut skal være opmærksom på i den forbindelse.

Håber foredraget kan have din interesse.

Med venlig hilsen
Morten Jarmer

Dato: Tirsdag d. 26. februar 2019
Kl. 17.30 – 20.00
Pris:  kr. 300,00
kr. 250, for studerende på EFT-instituttet og medlemmer af EFT-netværket

Tilmelding på: mail@eft-instituttet.dk senest mandag den 18/2 (efter først til mølle princippet)

Uddannet Cand.psyk fra Københavns universitet
Uddannet gruppeanalytiker og certificeret EMDR terapeut

Morten har arbejdet som klinisk psykolog med børn, unge og deres familier igennem 10 år bl.a i TUBA, i Gentofte kommunes familiebehandlingscenter samt på lukket afsnit på psykiatrisk center på rigshospitalet. Derudover har Morten løbende haft undervisningsopgaver i bl.a. Politiet, lægesekretær uddannelsen, op familie og EFT-instituttet.  Morten underviser i teori i Personligheds psykologi, Udviklingspsykologi og tilknytning

Morten er pt ansat i Sct. Stefan rådgivningscenter, Københavns kommunes behandlingstilbud til børn, der har været udsat for seksuelle krænkelser.