Gitte Schnell

Hvorfor terapi?
Grundene til at gå i psykoterapi er mangfoldige, men fælles er ofte ønsket om forandring af den nuværende livssituation.

Behovet kan opstå efter et smertefuldt tab, ved stress, følelsen af mindreværd, som følge af barnløshed, ensomhed, ved angst, svigt eller tristhed og depression. Det kan også være ønsket om at lære mere om sig selv eller at forstå og ændre uhensigtsmæssige reaktionsmønstre.

Samtaleterapi kan hjælpe en til, at få en større selvindsigt, at drage bedre omsorg for sig selv og varetage egne behov. Og den kan støtte en i, at udtrykke svære tanker og følelser, i et trygt og ufordømmende rum.

Hvem er jeg?
Jeg hedder Gitte Schnell, er 49 år og gift på 12. år. Viden om hvordan utryg tilknytning, udviklingstraumer og stress kan påvirke hjernen, nervesystemet og evnen til at indgå i nære relationer har særligt interesseret mig, da mit eget barn er sen-adopteret.
Som 4.årsstuderende på EFT-instituttet og kommende Emotions-Fokuseret Psykoterapeut er min største ambition, at skabe rammerne for et nærværende og medmenneskeligt møde. Mine vigtigste værktøjer som terapeut er mig selv, min indlevelsesevne og naturlige nysgerrighed på det enkelte menneske og dets kompleksitet. De sidste 3 år har jeg trænet EFT teorierne og metoderne i praksis og har personligt mærket på egen krop og sjæl, at selv dybe og smertefulde sår er mulige at lindre, sådan at livet igen kan leves mere frit, på trods. Og at forandring starter med ønsket om at ville ændre.

Træningsforløbet
Jeg møder dig der hvor du er i livet, lige nu og her. I forløbet vil jeg støtte dig i din udviklingsproces, så at du kan finde den vej der er mest livgivende og meningsfuld for dig.

 Terapiforløbet kan starte omkring medio august 2019 og vil strække sig over ca. 10 sessioner. Du vil skulle betale 250kr. for en time pr. gang. Beløbet går til udgifter i forbindelse med den obligatoriske supervision. Samtalerne foregår i Valby eller på EFT-Instituttet i Borgergade 28 i Kbh. Jeg er fleksibel og vil kunne samtale både om dagen og i aftentimerne.

Jeg har selvfølgelig tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer fra dansk psykoterapeutforening.

Send mig gerne en mail på  gitte@bandp.dk med dit navn og tlf. nummer og evt. i hvilket tidsrum det passer dig, at jeg ringer op. Eller ring til mig på
+45 21 81 09 92.

Jeg glæder mig til at møde dig.

Du kan læse om EFT metoden her: https://www.eft-instituttet.dk/hvad-er-emotionsfokuseret-terapi