Gitte Serup

Eksamens klient søges       
Oplever du at have det skidt, at have mistet fodfæstet, måske uden at vide hvorfor?

Kommer du i konflikt med dig selv og dine omgivelser, som kan føre til usikkerhed og bekymring, uden at kunne finde en hensigtsmæssig måde at bryde det på.

Eller måske føler du dig tynget af sorg, vrede, skyld, skam, eller afmægtig og fastlåst i din situation?

Du kan også blot have lyst til at få et nyt syn på dig selv, og den måde du er i verden på.

Terapi kan netop hjælpe dig med at udtrykke, og acceptere, og regulere dine følelser og behov, så du kan leve et mere frit og meningsfyldt liv.

Vigtigst af alt er, et trygt og tillidsfuldt rum med tid og nærvær til fordybelse, hvor jeg vil støtte dig i at udforske og undersøge netop det, du er optaget af.

Eksamens klient
I forbindelse med afslutning af min 4-årige uddannelse som psykoterapeut på EFT-instituttet i København, har jeg brug for en eksamens klient til et terapiforløb på 8-12 sessioner med opstart i januar og frem til juni 2019.

Sessionerne vil blive filmet, og det filmede materiale bliver opbevaret sikkert, fortroligt og destrueres efter eksamens afslutning. Det filmede materiale vil blive brugt til min supervision og til udarbejdelse af min skriftlige eksamensopgave. Herudover vil der blive vist et klip på 10 min. til min mundtlige eksamen. Formålet er udelukkende at vise, hvordan jeg arbejder som terapeut.

En session varer 1 time og koster 250 kr., som går til dækning af min supervision.

Jeg er fleksibel med tider, og samtalerne vil foregå i Hillerød.

Jeg har tavshedspligt og følger EFT-instituttets etiske retningslinjer.

Emotionsfokuserede terapi (EFT) anser vores følelser for at være vores indre kompas, det vi navigerer ud fra, hvad enten det er hensigtsmæssigt eller ej.
Du kan læse mere om EFT terapi her:Link

Hvem er jeg
Jeg er 48 år, gift og har to voksne drenge. Jeg har hele mit arbejdsliv arbejdet med mennesker i komplicerede livsforandringer. Som sygeplejerske har jeg i mange år arbejdet med for tidligt fødte og syge børn. Ligeledes har jeg mange års erfaring med kræftramte, efterladte og unge i sorg.  Der, hvor angst, afmagt, håbløshed, tab, sorg og glæde fylder, og hvor det at kunne mærke sine egne følelser og behov kan give fodfæste i livet igen.

Hvis du er interesseret, eller vil vide mere er du velkommen til at kontakte mig. Beslutning om at indgå i eksamensforløbet, vil være på baggrund af en for -samtale

gitteserup1969@gmail.com
+45 29633255

De bedste hilsner Gitte