Helle Fahl

Jeg søger eksamensklienter i forbindelse med mit 4. og afsluttende år på psykoterapeutuddannelsen på EFT-Instituttet i København.

Psykoterapi
Oplever du udfordringer i relationen til din familie, din partner, på arbejdet eller blandt venner? Gør angst, sorg, vrede, skyld eller skam det svært at være dig og leve dit liv fuldt ud?

Måske oplever du igen og igen, at du i bestemte situationer handler eller reagerer på en måde, der skaber konflikt med andre eller efterlader dig med udækkede behov og manglende glæde?

I vores samtaler kan vi tale om alt, og vi tager hver gang udgangspunkt i det, der fylder mest for dig lige her og nu. Så uanset om du fx oplever stress, præstationskrav, skilsmisse, svigt, længsel efter nærvær, tristhed, eller manglende mulighed for at sætte grænser og mærke egne behov, har det en relevant plads i vores møde.

Terapi kan være med til at skabe den forandring, du savner, og hjælpe dig i din personlige udvikling henimod bedre relationer, brud med uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og mere balance og indre fred.

At være eksamensklient
Du skal kunne afsætte tid til 8 – 12 terapisessioner med opstart ultimo august og frem til primo december. Hvis du har lyst til at fortsætte herefter, finder vi ud af det.

En session af 60 minutters varighed koster dig 250 kr. til dækning af min supervision på EFT-Instituttet, som er obligatorisk, og som jeg modtager løbende i hele perioden.

Sessionerne vil blive filmet, og det filmede materiale bliver opbevaret sikkert, fortroligt og destrueres efter min eksamen. Det filmede materiale vil blive brugt til min supervision og til udarbejdelsen af min skriftlige eksamensopgave. Herudover vil der blive vist et klip på 10 min. til den mundtlige eksamen.  Formålet er udelukkende at vise, hvordan jeg arbejder og intervenerer som terapeut, og fokus vil derfor være på mig og ikke dig som klient.

Samtalerne foregår på EFT-Instituttet, Borgergade 28, 2. sal, 1300 København K. Jeg kan på grund af fuldtidsarbejde som udgangspunkt kun tilbyde sessioner efter kl. 16 i hverdage.

Jeg har tavshedspligt, og jeg er underlagt EFT-Instituttets etiske retningslinjer.

Hvem er jeg
Jeg er 49 år, gift og mor til tre teenagere. Jeg er cand.mag. i samfundsfag og religionshistorie, og har størstedelen af mit arbejdsliv arbejdet med de konflikter, der kan opstå inden for nære, familiære relationer, hvor konflikten skyldes en opfattelse af, at familiens ære er blevet krænket. Jeg har derfor en god indsigt i, hvordan det er at vokse op med stærke værdier og normer, der kan gøre det svært at træffe selvstændige valg, når man er påvirket af nære relationers ønsker og forventninger. En problematik mange, der kommer fra en opvækst med absolutte sandheder, kan genkende.

Emotionsfokuseret terapi
Emotionel Fokuseret Terapi (EFT) er en evidensbaseret metode, der fokuserer på at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på og udtrykke deres følelser, at lære at acceptere og regulere dem, og at kunne reflektere over dem for at danne mening og eventuelt transformere dem.

Du kan læse mere om EFT her.

Kontakt
Hvis du, eller en du kender, er interesseret eller vil vide mere, kan jeg kontaktes på

helle@fahl.dk
+45 25 85 15 55

Du er altid velkommen til en uforpligtende snak om mulighederne.

De bedste hilsner

Helle