Infomøder

Parterapeutisk uddannelse

Vi er meget begejstrede for nu at kunne præsentere den kommende 1-årige parterapeutiske efteruddannelse, baseret på Les Greenbergs og Rhonda Goldmans emotions-fokuserede parterapeutiske model.

Psykoterapeut Steen Rassing, er certificerede parterapeut, og gennemgående underviser på uddannelsen.

Psykolog Signe Steenberger er certificeret parterapeut og supplerende underviser på uddannelsen.

På det første hold, som starter i november 2018, har psykoterapeuter, der er uddannet på EFT-instituttet – og studerende, der er tæt på afslutningen af deres 4.årige uddannelse på EFT-instituttet – fortrinsret til en studieplads.

På informationsmødet vil Steen Rassing præsentere dig for uddannelsesforløbet. Han vil skitsere de bærende principper i arbejdet med par og fortælle om, hvordan uddannelsesforløbet er struktureret, således at du gennem de 10 moduler, uddannelsen består af, får et solidt teoretisk fundament og en god portion praksiserfaring, der kan danne grundlag for dit fremtidige virke som parterapeut.

Pris: 44.900, – kr.

Tilmelding: mail@eft-instituttet.dk

På EFT-instituttets vegne
Kh Hanne

Leslie S. Greenberg & Rhonda N. Goldman, Emotion-Focused Couples Therapy, The Dynamics of Emotion, Love, and Power, APA 2008

1. årig efteruddannelse i Parterapi

Level 1. Rhonda Goldman

Introduktion EFT parterapi

Uddannelseplan

Litteraturliste

Prisliste

Ansøgningsskema