Infomøder

Alle datoer kl. 18.00 – 20.00
 Tirsdag d. 17. september
Torsdag d. 21. november
Onsdag d. 8. januar 2020

• 35.500 kr. (Som betales i to årlige rater á 17.750 kr. Kan efter tillæg på 800 kr. betales i 10 rater á 1.855 kr.)

’Early Bird’ pris v. tilmelding inden 30/9: 31.000 kr. (Årlig betaling 15.500 kr. Kan efter tillæg på 800 kr. betales i 10 rater á 1.630 kr.)

Parterapeutisk efteruddannelse

Er du psykoterapeut, psykolog eller familieterapeut og overvejer du at uddanne dig til parterapeut?

Så vil vi gerne introducere dig til EFT-instituttets 2-årige parterapeutiske efteruddannelse, som er baseret på Les Greenbergs og Rhonda Goldmans model for emotionsfokuseret terapi med par, som de beskriver i bogen Leslie S. Greenberg & Rhonda N. Goldman, Emotion-Focused Couples Therapy, The Dynamics of Emotion, Love, and Power, APA 2008. Modellen er en naturlig overbygning på den emotionsfokuserede terapi for individuelle, og er samtidig også baseret på teorier og principper som er velkendte inden for mange andre psykoterapeutiske retninger.

Psykoterapeut Steen Rassing, er certificerede parterapeut og supervisor, og gennemgående underviser på efteruddannelsen.

På informationsmødet vil Steen Rassing kort introducere de bærende principper i arbejdet med par og den dynamik, der udspiller sig i kriseramte parforhold. Steen vil også præsentere formålet med efteruddannelsen og fortælle om hvordan teori, træning, praksisarbejde og supervision kombineres i  det unikke efteruddannelsesforløb, der forløber over 2 år med ialt 8 moduler af hver 3 dages varighed med supplerende møder i studiegrupper.

Tilmelding: mail@eft-instituttet.dk

På EFT-instituttets vegne
Kh Hanne

 

Efteruddannelse i Parterapi

Level 1. Rhonda Goldman

Introduktion EFT parterapi

Uddannelsesplan

Litteraturliste

Prisliste

Ansøgningsskema