Introduktion til emotionsfokuseret terapi med par

Få ny inspiration i arbejdet med par

Denne workshop henvender sig til psykologer og psykoterapeuter med interesse for parterapi uanset terapeutisk retning.

Workshoppen giver dig et indblik i den emotionsfokuserede terapi for pars perspektiv på:
• Parforholdets emotionelle fundamenter – tilknytning, identitet og attraktion
• Hvordan dynamikken og interaktionerne i parforholdet er styret af emotioner
• Positioner og interaktionsmønstre hos par i krise
• En systemisk, klientorienteret og oplevelsesorienteret tilgang til parterapien.
• Principper i afdækning og forandring af interaktionsmønstre
• Et overblik over de forskellige processer (faser og trin) man arbejder med i emotionsfokuseret terapi for par (EFT-C)

Underviser: Steen Rassing, psykoterapeut MPF, certificeret terapeut og supervisor i emotionsfokuseret terapi for par.

Workshop Tirsdag d. 3/12-2019 kl 9.30 – 16.30
Pris: 1.250, – kr. inkl. moms på 250 kr.
Underviser: Steen Rassing, psykoterapeut MPF
Tilmelding på: mail@eft-instituttet.dk
Der vil være kaffe og te undervejs. Frokost er ikke inkluderet

Greenberg&Goldmans model for EFT med par – EFT/C er en videreudvikling af den oprindelige model for emotionsfokuseret terapi med par, defineret af Greenberg&Johnson tilbage i 1980’erne. Greenberg&Goldmans EFT/C model afspejler de grundlæggende principper i arbejdet med emotioner, som man også kender fra EFT med individuelle. Så er du allerede bekendt med denne model, vil den parterapeutiske model og metode være en naturlig forlængelse med tilføjelsen af de systemiske interaktioner, som er i fokus i arbejdet med par.

I EFT/C arbejder man med tilknytning og identitet som motivationssystemer (som man også gør i den individuelle terapi) sammen med det tredje system – tiltrækning. Man arbejder med at emotionerne er drivkraften i vores handlinger, så grundprincippet er, at når par oplever at køre fast i problemer udspringer det af, at partnerne ikke får deres emotionelle behov relateret til tilknytning, identitet eller tiltrækning opfyldt i parforholdet, og de forsøger på bedste vis at kæmpe for det og beskytte sig selv mod smerte, og derved opstår og fastholdes en destruktiv dynamik mellem partnerne, som kommer til udtryk som fastlåste positioner og gentagne interaktionsmønstre – en negativ cyklus.

I parterapien hjælpes partnerne til at bevæge sig fra de sekundære eller instrumentelle emotioner, som er det, der fastholder deres dynamik, ned i det dybere lag til de primære emotioner, hvor de også begynder at kunne forholde sig til og udtrykke emotionelle behov overfor hinanden. I terapien arbejdes i første omgang på at identificere den negative cyklus, og senere i terapien er fokus på at ændre på interaktionsmønstrene gennem at skabe emotionelt korrektive møder mellem partnerne, hvor de kan være i kontakt med hinanden omkring dybere sårbare emotioner og uopfyldte behov og længsler.

I Greenberg&Goldmans model anerkendes betydningen af den følelsesmæssige regulering i relationen mellem partnerne (Other soothing), hertil læner man sig også op af John Gottmans forskning omkring betydningen af selvregulering (selfsoothing) for relationer, og dette element har fået mere fokus og er blevet integreret i Greenberg&Goldmans videreudvikling af den oprindelige model.