Karen Lilleør

Jeg søger en klient som led i min afsluttende eksamensopgave til psykoterapi

Kære du,
Som led i mit fjerde og sidste år på psykoterapeutuddannelsen søger jeg en klient, der kunne tænke sig at gå i terapi hos mig med opstart midt august og henover efteråret 2019. Terapiforløbet danner grundlag for min afsluttende eksamens opgave.  

Hvad kan du tage op hos mig?
Som mennesker oplever vi alle at støde på svære oplevelser og perioder i vores liv. Alle de problemstillinger i dit liv som du ønsker at blive klogere på, og som du eventuelt vil ændre, er velkomne hos mig.

Det kan være, at du føler dig fortabt, fastlåst, nedtrykt, forvirret eller uden evne til at træffe beslutninger? Det kan også være:

  • At du mærker en indre stemme, der konstant kritiserer dig og tynger dig.
  • At du længes efter større dybde i dine relationer.
  • At du er ramt af stress.
  • At du er i tvivl om dit job er det rigtige for dig.
  • Eller noget helt andet du synes er svært.

Mine terapisamtaler er baseret på Emotions Fokuseret Terapi.

Hvad er Emotions Fokuseret Terapi (EFT)?
EFT er en empatisk og nysgerrigt undersøgende tilgang, der hjælper dig med at opdage, mærke og forstå forskellige følelsesmæssige tilstande og derigennem opnå større indsigt i og mulighed for at frigøre dig fra smertefulde og fastlåste handlemønstre.

EFT metoden er veldokumenteret og evidensbaseret og bygger på solide forskningsresultater. Du kan læse mere om EFT her: www.eft-instituttet.dk

Som Psykoterapeutstuderende er jeg underlagt Psykoterapeutforeningens etiske retningslinjer, og jeg har selvfølgelig tavshedspligt.

Lidt om mig og det praktiske
Jeg vil som din terapeut skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor du i kraft af mit nærvær og støtte samt min teoretiske og praktiske erfaring får mulighed for at undersøge det, som fylder mest for dig i dit liv lige nu.

Samtalerne vil finde sted i mit hjem på Vesterbro. En terapisamtale koster 250 kr./time. Beløbet går udelukkende til dækning af min obligatoriske supervision. Vi aftaler tid fra gang til gang og forløbets længde skal minimum være 8-12 sessioner af en times varighed.

Da terapiforløbet indgår som en del af mit eksamensforløb, skal du være indstillet på at jeg vil optage vores samtaler på video, dels mhp at støtte min læreproces og dels mhp, at jeg udvælger en 10 minutters sekvens til fremvisning ved den mundtlige eksamination. Jeg, eksaminator og censor har tavshedspligt og video-materialet destrueres efter min mundtlige eksamination i Januar 2020.

Jeg er 42 år og mor til to børn. Gennem EFT-terapi har jeg glædesfuldt oplevet at ”finde hjem til mig selv” og skabe dybere og mere meningsfulde relationer til de mennesker, der betyder noget for mig. At blive set, hørt og mødt i min smerte har været et afgørende vendepunkt.

Har du spørgsmål eller er du interesseret i at starte i terapi som eksamensklient hos mig, så tøv ikke med at kontakte mig på +45 2485 8516 eller

karenlilleoer@gmail.com
De bedste hilsner
Karen Lilleør