Dorthe Johnson

CF205453EFT-instituttets Studiesekretær

mail@eft-instituttet.dk

+45 24405166

Kontorets åbent tider:
mandag, tirsdag, torsdag og fredag
kl. 9.00 – 14.00.