Linett Ryder

Træningsklienter søges

De fleste mennesker vil, på et eller andet tidspunkt, komme i kontakt med svære følelser, men hvis du føler, at de svære ting fylder mere end de gode, så kunne terapi være en vej.

Min rolle som terapeut er at hjælpe med at finde ind til dig. Det kan for eksempel være at få øje på dine ressourcer til selvudvikling, eller mønstre som er svære eller måske endda problematiske for dig.

Det handler måske om, at du føler dig trist uden en synlig grund, føler dig stresset, i krise, mærker angst, er sorgfuld eller kæmper med lavt selvværd. Uanset om du er i krise, blot ønsker at blive klogere på dig selv eller har problemer, som du ønsker at tale om, vil du blive mødt af et trygt og tillidsfuldt rum med nærvær, empati og mulighed for fordybelse.

Træningsklient
I forbindelse med mit 4. og afsluttende år i min uddannelse som psykoterapeut, på EFT-instituttet i København, kan du blive min træningsklient.

Terapien koster 250 kr. pr time, som går direkte til min obligatoriske supervision. Supervisionen er din og min sikkerhed for, at du får den rette hjælp.

Jeg er fleksibel med tider, og samtalerne vil foregå i Søborg. Vi aftaler tid fra gang til gang, og forløbets varighed er individuelt. Jeg har tavshedspligt og følger EFT instituttets etiske retningslinjer.

Hvad er Emotionsfokuseret terapi?
Emotionsfokuseret terapi er evidensbaseret, og har sit udgangspunkt i den oplevelsesorienterede og eksistentielle tilgang.

Vi anser vores følelser/emotioner for at være vores indre navigationssystem. Det er vores følelser, der fortæller os, om noget eksempelvis er vigtigt, godt, svært eller farligt. I den Emotionsfokuserede Terapi fokuserer vi på at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på, og udtrykke deres følelser, samt at lære at acceptere og regulere dem.

Du kan læse mere om EFT her: Link

Hvem er jeg
Jeg er 49 år, gift og har to voksne børn, en datter på 21 og en søn på 23. Hele mit liv har jeg været optaget af trivsel og mellemmenneskelige relationer, dels i mit privatliv, men også i mit professionelle liv, hvor jeg i mange år har arbejdet med Human Ressource og Relocation (Ind- og udstationeringer). De sidste par år har jeg valgt at arbejde på et sted for voldsramte kvinder, og samtidigt som frivillig rådgiver på et center for seksuelt misbrugte.

Hos mig vil du finde et empatisk og omsorgsfuldt rum til det, der fylder hos dig.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en tid, så kontakt mig gerne på
+45 2485 6020
linetts@hotmail.com

De bedste hilsner,

Linett