Linett Ryder

Eksamensklient søges
I forbindelse med afslutningen af min 4-årige uddannelse til psykoterapeut, på EFT-instituttet, søger jeg en eksamensklient til et terapiforløb, på 8-12 sessioner, fra august til november 2019.

Psykoterapi
De fleste mennesker vil, på et eller andet tidspunkt, komme i kontakt med svære følelser, men hvis du føler, at de svære ting fylder mere end de gode, så kunne terapi være en vej.

Min rolle som terapeut er at hjælpe med at finde ind til dig. Det kan for eksempel være at få øje på dine ressourcer til selvudvikling, eller mønstre som er svære eller måske endda problematiske for dig.

Det handler måske om, at du føler dig trist uden en synlig grund, føler dig stresset, i krise, mærker angst, er sorgfuld eller kæmper med lavt selvværd. Uanset om du er i krise, blot ønsker at blive klogere på dig selv eller har problemer, som du ønsker at tale om, vil du blive mødt af et trygt og tillidsfuldt rum med nærvær, empati og mulighed for fordybelse.

Det praktiske
Forløbet er som nævnt 8-12 sessioner af 60 min. varighed, og du skal kunne afsætte tid til disse, i perioden fra august til november 2019. Prisen er 250 kr. pr. session, som går til min obligatoriske supervision.

Jeg er fleksibel med tider, og samtalerne vil foregå i Søborg.

Sessionerne vil blive filmet, og det filmede materiale bliver opbevaret sikkert, fortroligt og destrueres efter min eksamen. Det filmede materiale vil blive brugt til udarbejdelsen af min skriftlige eksamensopgave, hvor du bliver anonymiseret. Herudover vil der blive vist et klip på 10 min. til den mundtlige eksamen. Formålet er udelukkende at vise, hvordan jeg arbejder og intervenerer som terapeut, og fokus vil derfor være på mig og ikke dig som klient.

Jeg har tavshedspligt, og jeg er underlagt EFT-Instituttets etiske retningslinjer.

Hvad er Emotionsfokuseret terapi?
Emotionsfokuseret terapi er evidensbaseret, og har sit udgangspunkt i den oplevelsesorienterede og eksistentielle tilgang.

Vi anser vores følelser/emotioner for at være vores indre navigationssystem. Det er vores følelser, der fortæller os, om noget eksempelvis er vigtigt, godt, svært eller farligt. I den Emotionsfokuserede Terapi fokuserer vi på at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på, og udtrykke deres følelser, samt at lære at acceptere og regulere dem.

Du kan læse mere om EFT her https://www.eft-instituttet.dk/hvad-er-emotionsfokuseret-terapi

Hvem er jeg
Jeg er 50 år, gift og har to voksne børn, en datter på 22 og en søn på 24. Hele mit liv har jeg været optaget af trivsel og menneskelige relationer, dels i mit privatliv, men også i mit professionelle liv, hvor jeg i mange år har arbejdet med Human Ressource og Relocation (Ind- og udstationeringer). De sidste par år har jeg valgt at arbejde på et sted for voldsramte kvinder, og samtidigt som frivillig rådgiver på et center for seksuelt misbrugte.

Hos mig vil du finde et empatisk og omsorgsfuldt rum til det, der fylder hos dig.

Se eventuelt mere på www.linettryder.dk

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en tid, så kontakt mig gerne på tlf. +45 2485 6020 eller terapi@linettryder.dk

De bedste hilsner
Linett Ryder