Mia Andersen

Som 4. års studerende på EFT-instituttet sprudler jeg af begejstring og virkelyst. Jeg har gennem de sidste tre år opnået en anseelig mængde erkendelser og erfaringer og en solid teorietisk viden. Disse tilegnelser vil jeg gerne sætte i bevægelse og søger derfor træningsklienter.

Emotions Fokuseret Terapi er en oplevelsesorienteret terapiform, der tager udgangspunkt i fænomenologien.

Du kan læser mere op EFT her: https://www.eft-instituttet.dk/hvad-er-emotionsfokuseret-terapi

Emotions Fokuseret Terapi med mig tager afsæt i den ligeværdige kontakt og anerkende relation. Sammen skaber vi et rum, hvor du har mulighed for at udforske de emotionelle udfordringer du måtte have, og som du ønsker at give opmærksomhed.

Vores terapeutiske samtaler vil være et samarbejde, hvor jeg stiller mig til rådighed som den mur du kan sætte dig selv i spil op ad, med muligheden for at undersøge og udforske betydningsfulde dilemmaer og temaer.

Kort sagt vil EFT-terapi sammen med mig være et mellemmenneskeligt møde med fokus på dig – her og nu.

En session er af 50 min. varighed og koster 250 kr. Dette beløb bliver på 4. året af mit studie direkte omsat til supervision. Supervisionen er obligatorisk og er med til at sikre både dig og mig med støtte fra EFT-instituttets side. Derudover har jeg tavshedspligt.

Oprindeligt er jeg uddannet folkeskolelærer og har en overbygning i pædagogisk psykologi. Til dagligt er jeg pædagogisk ansat på et botilbud for unge med psykosociale vanskeligheder.

Det meste af mit arbejdsliv har jeg beskæftiget mig med mennesker med forskelligrettede behov. Det har givet mig en solid erfaringer i at finde essensen, ressourcen og accepten igennem at tale om det der er svært, det der er smertefuldt og det der måske kan være tabubelagt.

Du kan kontakte mig på:
oplevelsesorienteretterapi@gmail.com eller +45 7113 3231

Du kan også finde mig på Facebook: https://www.facebook.com/pg/oplevelsesorienteretterapi/about/?ref=page_internal

eller går direkte til mit bookingside på:
https://booknow.dk/eftterapi/behandlinger/

Jeg glæder mig til at møde dig