Når terapeuten trænger til hjælp!

Om vikarierende sekundær traumatisk stress samt udbrændthed i det terapeutiske rum.

Foredrag med Psykoterapeut MPF Steen Rassning

En aften med fokus på det, der på engelsk kaldes ”Compassion Fatique”, som består af to komponenter – den sekundære eller vikarierende traumatiske stress samt udbrændthed. Mennesker, der arbejder med mennesker i smerte, såsom sygeplejesker, præster, lærere, psykoterapeuter, psykologer etc. er alle eksempler på arbejdsområder, hvor vi er i risikogruppen for, at vi undervejs i vores karriere i kortere eller længere perioder oplever et eller begge af disse symptomer.

Sekundær eller vikarierende traumatisk stress kan dels opstå i mødet med enkelte mennesker, der bærer på traumatiske oplevelser, men også i den kumulative effekt der ligger i, at man i sit arbejds- og privatliv gentagne gange gennem længere perioder er vidne til andres traumatiske oplevelser. Og resultatet er, at man som professionel også begynder at opleve nogle af symptomerne på posttraumatisk stress, såsom uro og utryghed, undgåelseshandlinger, flashbacks eller invaderende forestillinger, emotionelle reaktioner mv.

Udbrændtheden kan forårsages af både indre og ydre faktorer, såsom det at opleve magtesløshed i sit job, mangle opbakning eller at arbejde i et system, hvor man begrænses i at gøre det, som virker som det rigtige. Effekten af udbrændthed er blandt andet, at man mister energi og lyst til sit arbejde og mister troen på sig selv, og også her kan man opleve at man trækker sig fra det empatiske nærvær med de mennesker, man arbejder med.

Vores empati og indføling i forhold til de mennesker vi arbejder med, kombineret med de tanker, følelser og forestillinger vi bringer med os ind i vores arbejde, er groft sagt det, der gør os sårbare i mødet med andre mennesker. På den anden side findes der også måder, hvorpå vi kan øge vores robusthed, så vi bedre kan være i vores arbejde, uden selv at blive ”brændt” når vi kommer for tæt på ilden.

Det er dette tema, der udfoldes på denne aften, der blandt andet vil indeholde:
• Lidt om min egen historie med udbrændthed og posttraumatiske stress reaktioner
• Hvad er det, der gør os sårbare i mødet med andre mennesker
• Hvordan kan vi øge vores robusthed
• En introduktion til den danske udgave af ProQOL screeningsværktøjet til afdækning af sekundær traumatisk stress og udbrændthed.

Foredragsholder er Steen Rassing, psykoterapeut MPF, parterapeut og supervisor. Steen Rassing har egen praksis i Næstved og er underviser på EFT-instituttets psykoterapeutiske uddannelse og den kommende parterapeutiske uddannelse.

Dato: Onsdag den 13. november 2019
Tidspunkt: kl. 18.30 til 21.00
Pris: kr. 300,- (kr. 250,- for EFT-instituttets studerende)

Tilmelding på: mail@eft-instituttet.dk
Tilmelding efter først til mølle princippet.