Nicoline Hastrup Michaelsen

OVERVEJER DU TERAPI – SÅ BLIV TRÆNINGSKLIENT HOS MIG

Jeg hedder Nicoline og studerer psykoterapi på fjerde år. Som en del af min afsluttende træning tilbyder jeg samtaleterapi til dig, der ønsker forandringer i dit liv og arbejde med dele af dig selv, der gør det svært at udnytte dit potentiale. Kort sagt at fremme dine ressourcer og forbedre din livskvalitet i forhold til dig selv, dine relationer og dine valg.

Der kan være mange og forskellige grunde til at tale med en terapeut:

  • Måske står du i en krise og har brug for at komme videre i livet f.eks. i forbindelse med tab og sorg, skilsmisse eller andre livsovergange.
  • Måske slås du med en konkret problemstilling f.eks. stres, mindreværd, angst, depression, ensomhed, samarbejdsproblemer på dit arbejde, kommunikationsvanskeligheder med dine nærmeste – venner eller familie.
  • Det kan være du oplever diffuse, svære følelser og uhensigtsmæssige mønstre f.eks. selvkritik, tristhed, blokering, ubeslutsomhed, hjælpeløshed, isolering.
  • Måske er du ikke i krise, men har et ønske om at lære mere om dig selv og udvikle dig personligt.

DET TILBYDER JEG
Mit fokus i terapien er at hjælpe dig med at blive bedre til at være opmærksom på dine følelser, lære at acceptere og regulere dem samt reflektere over dem. Målet er på sigt at du bliver mere fortrolig med dine følelser og kan styre efter dem som om de var et kompas – så du får mere selvbestemmelse over dit liv og bedre kan passe på dig selv og dine relationer i overensstemmelse med dine behov.  Når du er mere fortrolig med dine følelser, bliver du bedre til at håndtere livets krav og udfordringer, og udnytte dit potentiale personligt og i forhold til andre mennesker.

Jeg tilbyder dig et trygt og fortroligt rum, hvor vi tager udgangspunkt i det, der fylder for dig her og nu. Du er dén, som bedst kender dine egne oplevelser og følelser – sammen får vi et overblik over dem og arbejder fremad.

PRAKTISK INFORMATION

  • Prisen er 250 kr per session (60 min). Pengene dækker obligatorisk supervision til mig af instituttets erfarne terapeuter.
  • Samtaleforløbet kan starte medio august 2019.  Antallet af sessioner afhænger af behov og aftales individuelt. 
  • Samtalerne foregår på EFT-instituttet i Borgergade 28 i København K.
  • Hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille tid, kan du kontakte mig på enten telefon eller mail:
    +45 27122624  / nicolinehastrupm@gmail.com

OM TERAPI – FORMEN
Jeg arbejder ud fra Emotions-Fokuseret Terapi, (EFT), som er udviklet af den canadiske psykolog, Leslie Greenberg.  EFT er en evidensbaseret og dokumenteret metode, som viser gode og langtidsholdbare resultater ved blandt andet behandling af angst, depression og sorg. EFT er en oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang med rødder i den klientcentrerede terapi. Det betyder, at terapien tager afsæt i et humanistisk og eksistentielt menneskesyn, hvor mennesket anses for at være selvbestemmende og aktivt forsøger at skabe mening, opnå mål og være i kontakt med andre.

Du kan læse mere om EFT her: Emotions-Fokuseret terapi

OM MIG
Jeg er psykoterapeutstuderende på mit 4. uddannelsesår på EFT-instituttet. Jeg er derfor godkendt til at kunne tilbyde dig et individuelt psykoterapeutisk samtaleforløb som en del af min afsluttende træning.

Jeg er uddannet cand. mag. i psykologi og internationale udviklingsstudier fra Roskilde Universitet i 2011, og arbejder til daglig som familiebehandler i et kommunalt børne – og familiecenter.

Jeg har beskæftiget mig professionelt med børns, unges – og familiers trivsel siden 2011, og har erfaring med flere typer af problemstillinger, såsom omsorgssvigt, vold, selvværdsproblematikker, psykisk sygdom, misbrug, sorg, spiseforstyrrelser og skilsmisse.

Jeg har tavshedspligt, og følger de etiske retningslinjer for psykoterapi, som er opstillet af EFT-instituttet, Psykoterapeutforeningen og Dansk Psykologforening. Jeg er studiemedlem af Psykoterapeutforeningen.

Jeg glæder mig til at møde dig.
De bedste hilsner
Nicoline