Prisliste

1.årig efteruddannelse i parterapi

Efteruddannelsens tre trin er tilrettelagt således at man kan vælge at tilmelde sig trin 1 og trin 2
(de første to moduler) uafhængig af og uden forpligtelse til at man tilmelder sig det samlede forløb.
Ved tilmelding til det samlede forløb er modul 1 og 2 fritaget for moms.

Pris for trin 1: 1.250 kr. inkl. moms på 250 kr.
Obs – Hvis man efter trin 1 tilmelder sig det samlede forløb, refunderes betalingen for dette modul

Pris for trin 2: 10.500 kr. inkl. moms på 2.100 kr.
Obs – Hvis man efter trin 2 tilmelder sig det samlede forløb, refunderes betalingen for dette modul

Pris for det samlede uddannelsesforløb trin 1, trin 2 og trin 3: 44.900, – kr.
• Tillæg ved ratebetaling i 2 rater: 800 kr.
• Tillæg ved ratebetaling i 10 rater: 1.850 kr.

Prisen omfatter
• 29 dages undervisning i henhold til undervisningsplanen, indeholdende i alt 270 underviserbesatte lektioner.

Priserne omfatter ikke
• Udgifter til valgfrit efterfølgende eksamens forløb (supervision og eksamination). Tilmelding og betaling foretages særskilt.
• Litteratur
Denne prisliste er gældende fra 1.9.2018
Der skal påregnes en årlig pristalsreguleret stigning på cirka 3 %. Næste gang pr. 1. august 2019

Betalingsform og betalingsbetingelser

Optagelse
Ved bekræftelse på tilmelding til det samlede forløb betales tilmeldingsgebyr 2.500 kr.
Tilmeldingsgebyret modregnes ved betaling af den samlede pris

Kontant
Restbeløbet betales ved modtagelse af faktura 5 uger før uddannelsesstart.

2 Rater
Prisen tillægges et rateadministrationsgebyr på 800 kr.
Den første rate fratrækkes det indbetalte a conto beløb. De to rater forfalder i november og maj og betales i henhold til faktura.

10 Rater
Prisen tillægges et rate administrationsgebyr på 1.850 kr. Den første rate fratrækkes det indbetalte a conto beløb. De ti rater forfalder månedligt undtagen i december og juli og betales i henhold til faktura.

Indbetaling
Beløb overføres til bank 5949 8977 158 193 efter fremsendelse af faktura

Bruttoløn
Via en såkaldt bruttolønsordning kan din arbejdsgiver betale uddannelsen mod at modregne dette i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det halve.

Ekspeditionsgang, betaling og framelding:
Når du har indsendt ansøgningen og bilag, vil du inden for 5 arbejdsdage modtage en e-mail med en bekræftelse på modtagelsen. Herefter indkalder vi dig til en personlig uddybende samtale før endelig optagelse.

Ved optagelse modtager du en bekræftelse med studienummer og startdato samt anvisning på indbetaling af tilmeldingsgebyr på 2.500 kr. Din tilmelding er først bindende når tilmeldingsgebyr er modtaget. Tilmeldingsgebyret modregnes den samlede pris. Såfremt der ikke er plads på det tilmeldte hold, eller hvis holdet ikke gennemføres grundet for få tilmeldte, tilbagebetales det fulde indbetalte beløb uden fradrag.

Tilmeldingsbetalingen skal betales senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af bekræftelsen på optagelse.
Restbeløbet eller 1. rate betales senest 5 uger før undervisningen starter.

Betalingsbetingelser
Uddannelsen er 1 årig. Tilmeldingen gælder for hele uddannelsesåret.
Tilmeldingen er først gældende, når tilmeldingsbetalingen er modtaget.
Endelig plads på holdet registreres når tilmeldingsgebyret er indgået.
Uddannelsen er fritaget for moms.

Framelding
Indtil 5 uger før start af uddannelsen kan du melde afbud og alle indbetalinger undtagen tilmeldingsgebyret bliver returneret.
• Ved afbud efter denne frist returneres restbeløbet ikke.
• Gebyr for afdragsordninger tilbagebetales ikke.

Kontakt EFT-instituttet for yderligere vejledning
mail@eft-instituttet.dk

 

1. årig efteruddannelse i Parterapi

Level 1. Rhonda Goldman

Introduktion EFT parterapi

Informations møder

Uddannelseplan

Litteraturliste

Ansøgningsskema