Prisliste

Efteruddannelse i parterapi

Efteruddannelsens forudsætter at deltagerne inden start, har deltaget i Level 1-træning i emotionsfokuseret terapi for par eller lignende.

2-årig parterapeutisk efteruddannelse
35.500 kr. (Som betales i to årlige rater á 17.750 kr.
Kan efter tillæg på 800 kr. betales i 10 rater á 1.855 kr.)

’Early Bird’ pris v. tilmelding inden 30/9:
31.000 kr. (Årlig betaling 15.500 kr. Kan efter tillæg på 800 kr. betales i 10 rater á 1.630 kr.)

Priserne omfatter ikke
• Udgifter til valgfrit efterfølgende eksamens forløb (supervision og eksamination). Tilmelding og betaling foretages særskilt.
• Litteratur
Denne prisliste er gældende fra 1.3.2019
Der skal påregnes en årlig pristalsreguleret stigning på cirka 3 %. Næste gang pr. 1. august 2020

Betalingsform og betalingsbetingelser

Optagelse
Ved bekræftelse på tilmelding til det samlede forløb betales tilmeldingsgebyr 2.500 kr.
Tilmeldingsgebyret modregnes ved betaling af den samlede pris

Indbetaling
Beløb overføres til bank 5949 8977 158 193 efter fremsendelse af faktura

Bruttoløn
Via en såkaldt bruttolønsordning kan din arbejdsgiver betale uddannelsen mod at modregne dette i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det halve.

Ekspeditionsgang, betaling og framelding:
Når du har indsendt ansøgningen og bilag, vil du inden for 5 arbejdsdage modtage en e-mail med en bekræftelse på modtagelsen. Herefter indkalder vi dig til en personlig uddybende samtale før endelig optagelse.

Ved optagelse modtager du en bekræftelse med studienummer og startdato samt anvisning på indbetaling af tilmeldingsgebyr på 2.500 kr. Din tilmelding er først bindende når tilmeldingsgebyr er modtaget. Tilmeldingsgebyret modregnes den samlede pris. Såfremt der ikke er plads på det tilmeldte hold, eller hvis holdet ikke gennemføres grundet for få tilmeldte, tilbagebetales det fulde indbetalte beløb uden fradrag.

Tilmeldingsgebyret skal betales senest 14 dage efter modtagelsen af  faktura.

Ved betaling i 2 rater
1. rate forfalder til betaling d. 16. marts 2020
2. rate forfalder til betaling d. 5. januar 2021

Ved betaling i 10. rater pr. år
Forfalder d. 5 i månederne marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december 2020.

Forfalder d. 5 i månederne januar, februar, marts, april, maj, juni, august, september, oktober og november 2021.

Betalingsbetingelser
Uddannelsen er 2 årig. Tilmeldingen gælder for hele uddannelsesforløbet.
Tilmeldingen er først gældende, når tilmeldingsbetalingen er modtaget.
Endelig plads på holdet registreres når tilmeldingsgebyret er indgået.
Uddannelsen er fritaget for moms.

Framelding
Indtil 5 uger før start af uddannelsen kan du melde afbud og alle indbetalinger undtagen tilmeldingsgebyret bliver returneret.
• Ved afbud efter denne frist returneres restbeløbet ikke.
• Gebyr for afdragsordninger tilbagebetales ikke.

Kontakt EFT-instituttet for yderligere vejledning
mail@eft-instituttet.dk

Efteruddannelse i Parterapi

Level 1. Rhonda Goldman

Introduktion EFT parterapi

Informations møder

Uddannelseplan

Litteraturliste

Ansøgningsskema