Terapi

GlædeVi er en gruppe veluddannede undervisere med mangeårig erfaring inden for psykoterapi og undervisning. Vi har et veletableret og afprøvet samarbejde og ser frem til at give jer, det vi brænder for, på et højt kvalitativt niveau, med medmenneskelighed og etik i højsæde.

Se mere om vores forskelligheder og indgangsvinkler til terapi.

EFT anser emotioner, følelser, for at være vort indre navigationssystem, der fortæller os, hvad der er vigtigt ” her og nu”, hvad vi har behov for, og hvordan vi har brug for at handle i overensstemmelse med situationen.

Terapiformen fokuserer på at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på og udtrykke deres følelser, at lære at acceptere og regulere dem, og at kunne reflektere over dem for at danne mening og eventuelt transformere dem.

Som Leslie Greenberg udtrykker det:
”You can not leave a place until you have arrived”.

Læs mere om Emotions Fokuseret Terapi