Supervisions grupper

Hanne Bloch GregersenHanne Bloch Gregersen
 +45 40 83 66 77

Formål At deltagerne videreudvikler deres personlige og faglige kompetencer i forhold til deres terapeutiske arbejde med klienter.

Form og indhold Indirekte supervision af deltagernes terapeutiske klientarbejde.
Med udgangspunkt i deltagernes ønsker og behov og de konkrete supervisioner, vil udvalgte tematikker og problematikker blive sat i relation til og perspektiveret ud fra et alment metodisk og teoretisk niveau.

Supervisors metodiske og teoretiske tilgang er en integration af de oplevelsesorienterede terapeutiske tilgange, der i høj grad er inspireret af EFT (Emotion Focused Therapy”, hvis hovedfigur er Leslie S. Greenberg).

Sted EFT-instituttet. Borgergade 28, 2.sal, 1300 København K.

Pris 2.500 kr. i alt, som betales ved opstart.
Anden betalingsaftale kan opnås.
Der gives i princippet ikke reduktion for fravær, men pladsen kan forsøges ”solgt” til en ”tilkaldevikar” (liste udarbejdes evt.).
hanne@eft-instituttet.dk