Terapi med Hanne Bloch Gregersen

Autoriseret psykolog. Hun har en bred og alsidig terapeutisk uddannelse bag sig, der bl.a. omfatter mangeårige Gestalt- og Kropsorienterede uddannelser, Familieterapeutiske uddannelser fra hhv. Kempler Instituttet og Gestalt International Study Center, adskillige kurser indenfor Eksistentiel terapi v. bl.a. Spinelli. Senest er hun uddannet i Emotions-fokuseret terapi ved Less Greenberg i USA, Canada og Danmark. Derudover har hun deltaget i utallige kurser, konferencer og workshops.

Hanne har mere en 25 års terapeutisk erfaring såvel indenfor den offentlige som den privatpraktiserende behandlingssektor. Hun har bl.a. været ansat i Flygtningerådgivningen i Ålborg, i Københavns Kommunes børnerådgivningscenter (seksuelle overgreb) og i Frederiksborg Amts Familiepleje. Derudover har hun lavet mange kurser for og supervision af bl.a. dag- og døgninstitutioner.  De seneste 15 år har hun varetaget såvel undervisning, træning og supervision som faglig udvikling og ledelse på en kvalitetsvurderet psykoterapeutuddannelse.

hanne@eft-instituttet.dk
+45 40 83 66 77