Terapi med Maria Bergman

Samtaleterapi med fokus på kroppens hukommelse, følelser, stress, chok og traumer.

Jeg er uddannet i integreret psykoterapi og kybernetisk psykologi ved Lene og Ole Vedfelt og er efteruddannet i bl.a. Emotion Focused Therapy, ved Leslie Greenberg samt i Eksistentiel psykoterapi ved Karsten Borg Hansen og Lise Peetz Schou. Introduktions kursus i SE-Terapi, ved Ursula Fürstenwald. Chok og trauma efteruddannelse ved Ulla Rung Weeke. Min Supervisoruddannelse har jeg fra den Sociale højskole i København. Jeg har været del af et undervisnings team der uddanner psykoterapeuter siden 2003. Modtaget supervision af Susanne Bang, Arne Randrup, Jytte Vikkelsøe og Jette Simon. Jeg er privat praktiserende psykoterapeut på EFT-instituttet i København.

Vi mennesker har så meget viden, vores intellekt ikke altid kan komme til!
Denne viden, vores implicitte viden, kroppens hukommelse, har uanede potentialer. Her kan ligger svære, traumatiske oplevelser, svigt, en presset hverdag, sorg, en eksistentiel krise godt glemt og pakket ind. Eller store glemte potentialer som ikke er udlevet eller oplevet endnu. Der kan være mange anledninger til at denne viden er blokeret eller afbrudt. Kroppen og vores nervesystem er ofte meget vidende og klogere end vi er klar over. Hvis vi ikke kender sproget eller forstår signalerne som kroppen taler til os med, kan vi komme til at overse eller fejltolke os selv eller gøre os selv forkerte, i stedet for at lytte, snakke med, anerkende og forstå – os selv og andre.

Jeg tilbyder ”Proces arbejde” gennem, samtale, visualisering, kropssansning, fokusering, tegning, stemme, åndedræt, bevægelse. Jeg arbejder kreativt og nænsomt med hvert nyt NU og lægger vægt på et trygt, rart og empatisk rum, hvor et godt møde kan opstå – den gode relation!
At udforske kroppens viden kræver tillid, tryghed og ro.
Jeg arbejder fænomenologisk, og følger nuet – det er i øjeblikket, hvor alt sker!

Maria Bergman
+45 2685 9455
maria@eft-instituttet.dk

EFT anser emotioner, følelser, for at være vort indre navigationssystem, der fortæller os,
hvad der er vigtigt ” her og nu”, hvad vi har behov for, og hvordan vi har brug for at handle i overensstemmelse med situationen.

Som Leslie Greenberg udtrykker det: ”You cannot leave a place until you have arrived”.