Uddannelse

Velkommen til EFT-instituttet !

Loungen Vi er en privatejet uddannelsesinstitution centralt i København der udbyder en 4.årig professionsrettet psykoterapeutuddannelse i
Emotions Fokuseret Terapi. Læs om EFT

Instituttet tilbyder derudover videreuddannelser i EFT- parterapi, familieterapi samt forskellige kurser inden for kommunikation og psykoterapi.

På EFT-instituttet vil du opleve et livfuldt seriøst studiemiljø, med mennesker der er optaget af personlig udvikling, respektfuld kommunikation og forskning inden for psykoterapi. Du vil have nær kontakt til dine undervisere og mulighed for ’networking’ inden for det felt hvor du ønsker at bruge dine nye kompetencer.

• Psykoterapeutuddannelsen er 4.årig og professionsrettet.

• Metoden er evidensbaseret som en af de første inden for den oplevelsesorienterede psykoterapeutiske tradition.

LH_CF131768• Metoden er bredt funderet i flere psykoterapeutiske traditioner.

• Uddannelsen er kvalitetsvurderet og opfylder alle ministerielle krav.

• Hvert år afsluttes med en obligatorisk eksamen.

• Det er et krav at de studerende går i terapi under uddannelsesforløbet.

• Instituttets undervisere er trænede terapeuter, med stor undervisningserfaring.

• Det vægtes højt at de studerende tilegner sig nye kompetencer, og udvikler sig personligt i et tillidsfuldt empatisk læringsrum.

• Studiet er praktisk orienteret med en nøje afstemt balance mellem teori og træning.

• Holdene er altid tilknyttet en gennemgående koordinerende underviser.

familen• Uddannelsen er opbygget af fortrinsvis 3-dagsmoduler fra 9.30 – 16.30, med ca. 3 ugers interval. Mellem hvert modul mødes de studerende i proces -og studiegrupper á ca. 4 timer.

• Det er vores erfaring at studiet sagtens kan forenes med et aktivt familie- og arbejdsliv.

Optagelseskrav.

• Uddannelsen er ikke SU berettiget, og finansieres privat eller af arbejdsgiver.

• EFT-instituttet ligger i centrum af København tæt på transport- og parkeringsmuligheder, med cafeér og mange muligheder for take-away i frokostpausen.

Andre uddannelsesmuligheder :
• Videreuddannelse for uddannede terapeuter i EFT
• 1.årig efteruddannelse i parterapi
• Videreuddannelse i familieterapi
• Kommunikationskurser

 

dorthe_johnsonDu er altid velkommen til at kontakte studiesekretær Dorthe Johnson til en uforpligtende samtale og, eller komme til vores informationsmøder
mail@eft-instituttet.dk
+45 24405166
Telefonen er åben: mandag, tirsdag, torsdag og fredag
kl. 9.00 – 14.00.

EFT-instituttet
Borgergade 28, 2 sal
1300 København K