1-årig efteruddannelse i familieterapi

Vi har startet optaget til hold 9
Hold 9 opstart januar 2020

Vi holder informationsmøder på EFT-Instituttet kl. 17.00 – 19.00 flg. datoer:

2019
Tirsdag d. 1. oktober
Onsdag d. 30. oktober
Onsdag d. 20. november
Mandag d. 2. december

Familiens liv og vækst i et eksistentielt perspektiv

forårs familienGennem de senere år har der vist sig en stigende interesse for at arbejde med familierådgivning og familieterapi blandt fagpersoner. Dette er kommet samtidig med, at der i samfundet generelt er kommet større fokus på værdien af et helhedssyn der understøtter vores erfaring med, at ’hvis èn i familien har et problem, har hele familien et problem’. Mange fagpersoner arbejder nu i og med familier dog uden noget egentlig fagligt fundament, hvilket betyder, at de ikke føler sig ordentligt rustet til de arbejdsopgaver, de varetager. Uddannede psykoterapeuter og faggrupper med erfaring inden for familiearbejde oplever således et behov for at træne i praktisk familiearbejde og fordybe sig i de familieterapeutiske problemstillinger.

Denne efteruddannelse beskæftiger sig med både familieterapi og familierådgivning, da disse to discipliner oftest supplerer hinanden godt i forhold til at møde familier. Både praktisk og teoretisk arbejder vi med oplevelsesorienteret terapi og den fænomenologiske metode ud fra et eksistentielt fundament.

relation-topMed efteruddannelsen får du mulighed for, at indlære og udvikle færdigheder som kan anvendes i virkelighedens verden blandt andet inden for dag- og døgninstitutionsområdet, skoleområdet, social- og sundhedsområdet, behandlingsområdet, familieplejeområdet samt i forhold til kontaktpersoner, ældreplejen med mere. Endvidere er uddannelsen rettet mod personer som vil nedsætte sig som privat praktiserende familieterapeut og/eller familierådgiver.

Gennem hele forløbet vægtes træningen som oplevelsesorienteret familieterapeut som det helt centrale. Det er ”learning by doing” princippet med vægt på den professionelle funktion. Vi træner i undervisningslokalet konkret med eksterne klienter under direkte supervision. Det forventes at de studerende gør hvad de kan for at skaffe eksterne klienter.

Inspirationer kommer bl.a. fra Jesper Juul (oplevelsesorienteret familieterapi), Irvin D. Yalom (eksistentiel psykoterapi), Les Greenberg (emotionsfokuseret psykoterapi) og Susan Hart (neuroaffektiv psykoterapi). Gennemgående undervisere er Susanne Weidner og Vibeke Dalum, som bliver suppleret af 3-4 gæsteundervisere med særlige specialer.

Uddannelsen omfatter 26 undervisningsdage, som er tilrettelagt som 9 undervisningsmoduler/temaområder (8 moduler á 3 dages varighed samt afsluttende modul á 2 dages varighed). Alle moduler ligger fredag til søndag, der undervises kl. 9.30 til 16.30 og undervisningsstedet er EFT-Instituttet.

Næste hold starter ultimo januar 2020.

Uddannelsens formål er

  • At give den studerende mulighed for at fordybe sig i de familieterapeutiske problemstillinger gennem træning i praktisk familiearbejde.
  • At give et grundlag og opbygge erfaring, som gør den enkelte studerende i stand til at arbejde i familier, som søger hjælp.
  • At træne den ”håndværksmæssige” del af arbejdet i familier, herunder aflæsning af børns signaler, oversætte fra forståelse til handling (håndtering af problemstillinger), integrere rådgivningen som en del af terapien, at skabe overensstemmelse mellem det terapeuten siger, og den måde terapeuten interagerer i samspillet med familien.
  • At præsentere de studerende for familieterapiens teori – overvejende i tilknytning til praksis.
  • At synliggøre, hvordan rådgivning kan anvendes i terapien og hvilke terapeutiske elementer/effekter der er i rådgivning (og undervisning).
  • At give indsigt i andre familieterapeutiske retninger.

 Undervisningens tilrettelæggelse

Der vil under uddannelsen blive sat fokus på familieterapiens enkelte elementer, samt på samarbejde, sprogbrug og kommunikation, træning i aktiv lytning, tuning og refleksion, herunder understregning af og oplevelser med det unikke ved oplevelsesorienteret familieterapi – brug af nærvær (sanseindtryk), anerkendelse og personligt sprog.

Vores Familiesyn

Uddannelsesplan

Ansøgningsskema

Kontakt os, hvis du har spørgsmål
mail@eft-instituttet.dk