Prisliste

1.årig Familieterapeutisk efteruddannelse

Pris: 46.500 kr.
Tillæg ved ratebetaling i 2 rater: 800 kr.
Tillæg ved ratebetaling i 8 rater: 1.860 kr.

Prisen er inklusive skriftlig eksamensforløb.

Ekspeditionsgang, betaling og framelding:
Når du har indsendt ansøgningen og bilag, vil du inden for 5 arbejdsdage modtage en e-mail med en bekræftelse på modtagelsen.
Herefter indkalder vi dig til en personlig uddybende samtale før endelig optagelse.
Ved optagelse modtager du en bekræftelse med studienummer og startdato samt anvisning på indbetaling af tilmeldingsgebyr på 2.500 kr. Din tilmelding er først bindende når tilmeldingsgebyr er modtaget. Tilmeldingsgebyret modregnes den samlede pris. Såfremt der ikke er plads på det tilmeldte hold, eller hvis holdet ikke gennemføres grundet for få tilmeldte, tilbagebetales det fulde indbetalte beløb uden fradrag.

Tilmeldingsbetalingen skal betales senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af bekræftelsen på optagelse.
Restbeløbet eller 1. rate betales senest 5 uger før undervisningen starter.

Betalingsbetingelser
Uddannelsen er 1 årig. Tilmeldingen gælder for hele uddannelsesåret.
Tilmeldingen er først gældende, når tilmeldingsbetalingen er modtaget.
Endelig plads på holdet registreres når tilmeldingsgebyret er indgået.
Uddannelsen er fritaget for moms.

Framelding
Indtil 5 uger før start af uddannelsen kan du melde afbud og alle indbetalinger undtagen tilmeldingsgebyret bliver returneret.

  • Ved afbud efter denne frist returneres restbeløbet ikke.
  • Gebyr for afdragsordninger tilbagebetales ikke.

Kontakt EFT-instituttet for yderligere vejledning
mail@eft-instituttet.dk