Ansøgningsskema

Emotions fokuseret terapiHer på siden kan du søge om optagelse på EFT-instituttets 4 årige uddannelse til psykoterapeut.

Inden du udfylder din ansøgning bør du gennemlæse ’Optagelseskrav i henhold til de tværministerielle kvalitetskrav’ hvor du også kan læse om merit og kvoter. Teksten finder du ved at skrolle ned på siden.

Hvis ikke du har de krævede formelle uddannelser er det muligt at få vurderet dine realkompetance på baggrund af alder, beskæftigelse og fritidsinteresser.

Ved tvivlsspørgsmål, eller hvis du fx har brug for inspiration i forhold til ansøgning om optagelse på kvote 3, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 24 40 51 66 eller på mail mail@eft-instituttet.dk

Her kan du se vores Prisliste og betalingsbetingelser

Denne ansøgning er uden forpligtelser for dig som ansøger indtil du har modtaget og accepteret en bekræftelse fra EFT Instituttet.

Med venlig hilsen EFT-instituttet.

Ekspeditionsgang, betaling og framelding

Ekspeditionsgang og betaling
Når du har indsendt ansøgningen og bilag, vil du inden for 5 arbejdsdage modtage en e-mail med bekræftelse på modtagelsen af din ansøgning i denne mail vedhæftes en kopi af din ansøgning.
Derefter vil du snarast modtage en invitation til en personlig optagelsessamtale. Samtalen tager udgangspunkt i de spørgsmål, du er blevet bedt om at besvare i denne ansøgning.
Hvis du har yderligere dokumentation på uddannelse, kurser eller anden praksis- eller erhvervs erfaring, end den du har medsendt som vedhæftede filer i ansøgningen, opfordres du til at medbringe den til samtalen.
Ved optagelse modtager du en bekræftelse med hold nr. og startdato samt anvisning på indbetaling af tilmeldingsgebyr.
Din tilmelding er først bindende, når tilmeldingsgebyret er modtaget.
Såfremt der ikke er plads på det tilmeldte hold, eller hvis holdet ikke gennemføres grundet for få tilmeldte, tilbagebetales det fulde indbetalte beløb uden fradrag.

Betalingsbetingelser
Uddannelsen er 4-årig. Tilmeldingen gælder for et helt uddannelsesår. Din binding er således et år ad gangen.
Uddannelsesårene og modulerne skal gennemføres fortløbende. Undtagelse ved meritoverførsel.
Tilmeldingen er først gældende, når tilmeldingsgebyret er modtaget.
Endelig plads på holdet registreres når 1. rate er indbetalt.
Uddannelsen er fritaget for moms.

Framelding
Indtil 5 uger før start af uddannelsen kan du melde afbud, og alle indbetalinger undtagen tilmeldingsgebyret bliver returneret.

 • Ved afbud efter denne frist returneres restbeløbet ikke.
 • Du har mulighed for at flytte tilmeldingsgebyret til et andet opstartstidspunkt 2 gange inden for 3 år. Herefter udlignes beløbet.
 • Gebyr for afdragsordninger tilbagebetales ikke.

Optagelseskrav i henhold til de tværministerielle kvalitetskrav.

Du kan søge optagelse på kvote 1, kvote 2 eller kvote 3 afhængig af din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund.
Det er ligeledes muligt at søge optagelse på merit fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser

Uddannelsesmæssige krav

Kvote 1
Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, fx psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut, teolog eller pædagog.

Kvote 2
Ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau (minimum 3 år), som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering.

Kvote 3
Ansøgere med en mellemlang eller længere erhvervs- eller faguddannelse, kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret helhedsvurdering af realkompetencer og livserfaring.
Det gælder fx hvis du er uddannet SoSu-assistent, heilpraktiker, politibetjent, zoneterapeut, misbrugsbehandler, fængselsbetjent, skuespiller etc., eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse med efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer i forhold til relationer og ansvar for andre mennesker.

En forudsætning for optagelse på dispensation på kvote 3 er, at du har suppleret din uddannelse med kurser fra højere læreranstalter eller lignende (åbent universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole, diplomuddannelser eller lignende) inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision, mentoring og pædagogik.

Generelle krav til alle ansøgere

 1. Du skal have mindst 3 års relevant erhvervserfaring.
  Det kan enten være indenfor din profession (kvote 1) eller ved at have arbejdet med andre mennesker (kvote 2 og 3) indenfor fx undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, mentoring, misbrugsbehandling, arbejde som plejefamilie, alternativ behandling.
  Anden erfaring, som fx ulandsarbejde, frivilligt socialt arbejde, ophold i udlandet af længere varighed, højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge, kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring.
 1. Du skal kunne dokumentere en vis viden om psykologiske eller terapeutiske teorier og principper.
  Her kan du fx bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra fx tidligere terapeutiske uddannelser eller kurser, udviklingsgrupper, kurser med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, fx fra et Voksen pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet, et højskoleophold, HF eller lignende.
 1. Du skal demonstrere, at du har udviklet sociale kompetencer, modenhed og robusthed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv, og til at kunne leve dig ind i og rumme andre menneskers model af verden. Du skal desuden være indstillet på at arbejde med din egen personlige udvikling og på at involvere dig personligt i samspillet med medstuderende og undervisere i uddannelsesforløbet.

Optagelse baseres på din skriftlige ansøgning samt på en personlig samtale (ansøgermøde), hvor din modenhed, sociale kompetence, motivation og erfaring vurderes.

Meritoverførsel
Du kan søge om meritoverførsel fra andre kvalitetsvurderede psykoterapeutuddannelser. Der kræves dokumentation i form af studieordning og undervisningsplaner med angivelse af lektionstal og gennemgåede temaer samt dokumentation for beståede eksaminer, og så vidt muligt et overdragelsesdokument (udarbejdet og anbefalet af Dansk Psykoterapeut forenings forum for uddannelsessteder) fra det uddannelsessted du kommer fra.

Optagelse indebærer en studieforberedende samtale med EFT-instituttets studievejleder.

EFT-instituttet kan, hvis det vurderes nødvendigt, stille krav om at du, inden eller sideløbende med din opstart på uddannelsen, supplerer din hidtidige psykoterapeutuddannelse på specifikke områder indenfor en bestemt tidsramme. I den forbindelse kan EFT-instituttet tilbyde undervisning inden for udvalgte temaer og emner til dagspris.

Kontakt EFT-instituttet for yderligere vejledning.

Ansøgningsskema til EFT-instituttets 4 årige uddannelse til Psykoterapeut


Max filstørrelse 1mb


Skriv venligst en liste over alle dine formelle uddannelser. Eksemensbeviser mm. vedhæftes herunder


Max filstørrelse 2mb


Max filstørrelse 2mb


Max filstørrelse 2mb


Herunder registrerede alternative uddannelser. Vedhæft bilag herunder


Max filstørrelse 2mb


Max filstørrelse 2mb


Max filstørrelse 2mb


Enhver form for arbejde med menneskelig kontakt og ansvar for andre mennesker. f.eks. ledelse, HR, tillidshverv, ansvarlig for lærlinge/elever. Frivilligt socialt arbejde spejderleder, fodboldtræner eller lignende.


Max filstørrelse 2mb


Max filstørrelse 2mb


Det er vigtigt du giver os oplysninger om behandlingskrævende sygdomme og psykiske lidelser og om du har været i behandling

JaNej

WeekendholdHverdagshold (man,tirs,ons)

Kvote 1Kvote 2Kvote 3

Jeg søger meritoverførsel fra anden tilsvarende psykoterapeutuddannelse


Max filstørrelse 2mb


Max filstørrelse 2mb


Max filstørrelse 2mb

Jeg ønsker at betale kontantJeg ønsker at betale i 2 raterJeg ønsker at betale i 10 rater

Jeg ønsker at betale via bruttolønsordning

Jeg bekræfter via min betaling af tilmeldingsgebyret ved optagelse, at jeg er bekendt med og accepterer optagelsesvilkårene, undervisningsformen, undervisningsmetoderne samt de etiske samarbejdsformer.

GoogleFacebookAndre sociale medierFind UddannelseStuderende fra EFT-instituttetAndet

Jeg giver samtykke til, at EFT-instituttet må bruge ovenstående oplysninger, samt vedhæftede dokumenter til at behandle min ansøgning om optagelse på EFT-instituttets 4 årige uddannelse til psykoterapeut. Derudover giver jeg samtykke til, at EFT-instituttet opbevarer og behandler mine persondata som beskrevet i EFT-Instituttets Privatlivspolitik herunder. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en e-mail til mail@eft-instituttet.dk

 

Her finder du EFT-Instituttets Privatlivspolitik.