Prisliste

Denne prisliste er gældende fra 1.09.2019 og annullerer tidligere prislister.

Priserne omfatter:
• 30 dages undervisning i henhold til studieordning og undervisningsplan for det pågældende år.
• Internatophold og kost
• Uddannelsesårets eksaminer

Priserne omfatter ikke:
• Udgifter til den supplerende individuelle terapi. Disse afregnes direkte til terapeuten.
• Litteratur

PSYKOTERAPEUTUDDANNELSEN
1. år: 43.500,- kr.
2.år: 43.500,- kr.
3.år: 47.700,- kr.
4.år: 47.700,- kr.

Der skal påregnes en årlig pristalsreguleret stigning på 1 – 3 %. Næste gang pr. 31. august 2020.
Hele den 4. årige uddannelse omfatter i alt 1.160 underviserbesatte lektioner, 138 gruppemøde lektioner, samt supplerende individuel terapi og supplerende terapeutisk træning og supervision.

Betalingsform og betalingsbetingelser:

OPTAGELSE: Ved bekræftelse på optagelse betales tilmeldingsgebyr 2.500 kr. Tilmeldingsgebyret modregnes ved betaling af den samlede pris
KONTANT: Restbeløbet betales ved modtagelse af faktura 5 uger før uddannelsesstart.
2 RATER: Prisen tillægges et rateadministrationsgebyr på 800 kr.
Den første rate fratrækkes det indbetalte a conto beløb. De to rater forfalder i hhv. august/februar eller januar/august og betales i henhold til faktura.
10 RATER: Prisen tillægges et rateadministrationsgebyr på 1.850 kr.
Den første rate fratrækkes det indbetalte a conto beløb. De ti rater forfalder månedligt undtagen i juli og december og betales i henhold til faktura.
INDBETALING: Beløb overføres til bank 5949 8977 158 193 efter fremsendelse af faktura
BRUTTOLØN: Via en såkaldt bruttolønsordning kan din arbejdsgiver betale uddannelsen mod at modregne dette i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det halve.

Hvis du ønsker at Downloade Prislisten kan det gøres her:
Denne prisliste er gældende fra 01.09.2019 og annullerer tidligere prislister.

Prisliste og betalingsbetingelser 2019