Kvalitetsvurdering

CF205671EFT-instituttets 4-årige psykoterapeutuddannelse er i juni 2016 blevet evalueret af konsulentfirmaet Reflektor.

Uddannelsen blev godkendt uden anmærkninger og opfylder således alle de 12 tværministerielle kvalitetskriterier, der blev udarbejdet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2004.

Her kan du læse mere om kvalitetskriterierne og evaluering af psykoterapeutuddannelser:
Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside
Reflektors hjemmeside
Socialministeriets pjece fra 2005