Uddannelsesplan

Den parterapeutiske efteruddannelse forudsætter, at deltagerne inden start på første modul  har gennemgået Level 1 træning i Emotionsfokuseret terapi for par.

Denne træning kan enten følges på kurset udbudt på EFT-instituttet (læs mere her) eller via et af de EFT/C-level 1-træninger der tilbydes internationalt. Se kalenderen hos ISEFT på siden her.
Deltagere, der har en grundlæggende træning (4 dage) i Susan Johnsons model for emotionsfokuseret parterapi er også velkomne, men skal inden starten på forløbet deltage i en 1 dages workshop, hvor forskellene på modellerne gennemgåes.
Undervisningen foregår på hverdage i tidsrummet 9.30-16.30

Modul 1. Fase 1 alliance og identifikation af tematikker

Dato: 20.-22. April 2020

 • Fase 1 overblik
 • Det første møde, allianceopbygningen
 • Hvad fortæller man
 • Brug af individuelle samtaler
 • Etik og aftaler i parterapien og de individuelle samtaler
 • Identifikation af parrets tematikker relateret til identitet og tilknytning
 • Strategien i arbejdet med parrene – de vigtige forandringsskabende processer og hændelser i EFT med par.
 • Primære, sekundære og instrumentelle emotioner
 • Hvordan man bevæger sig fra indhold og temaer ned til mønstre i interaktionen

Modul 2. Fase 2 De-eskaleringen

Dato: 15.-17. Juni 2020

 • Fase 2 overblik
 • Parrets interaktionscyklus og positioner
 • Afdækning af underliggende emotioner relateret til identitet og/eller tilknytning
 • Partnernes særlige sårbarheder, individuelle markører og historie
 • Empatisk nærvær, hypotesedannelse og andre interventioner
 • Udforskning af emotioner
 • Reframing af problemstillinger ifh dynamik og underliggende emotioner og umødte behov

Modul 3. Fase 3 Fordybelse af underliggende emotioner

Dato: 28.-30. September 2020

 • Fase 3 overblik
 • Hvordan hjælper man partnerne til emotionel fordybelse
 • Fra fortællingerne til her-og-nu oplevelser og erfaringer
 • Facilitering af at partneren kan udtrykke sårbarhed og andre primære emotioner overfor partneren
 • Processering af blokeringer i form af frygt, skam mv.
 • Processering af partners reaktioner – de empatiske og de reaktive

Modul 4. Fase 4 Omstrukturering af interaktioner

Dato: 16.-18. November 2020

 • Fase 4 overblik
 • Fordybelse af arbejde med den opsøgende eller mere aktive partner
 • Fordybelse af arbejde med den undvigende eller submissive partner
 • Omstrukturering af tilknytningsbaserede cyklusser
 • Omstrukturering af identitetsbaserede cyklusser
 • Udtryk af behov overfor partneren
 • Arbejdet med selv-regulering

Modul 5. Fase 5 Konsolidering og integration

Dato: 1.-3. februar 2021

 • Fase 5 overblik
 • Betydningen af konsolidering af arbejdet
 • Facilitering af løsninger på gl. problemer
 • Etablering af det nye narrativ
 • Opsamling på modellens faser og trin
 • Arbejde med selvsupervision og kollegial supervision
 • Dag 3: Supervision

Modul 6. Terapeutens egne temaer og svære emotionelle tilstande

Dato: 17.-19. maj 2021

 • Hvordan kan arbejdet som parterapeut aktivere smerte i terapeuten
 • Terapeutens reaktivitet og emotionelle selv-regulering
 • Forebyggelse af udbrændthed
 • Forhold der trigger terapeutens afmagt mv.
 • Svære emotionelle tilstande og reaktivitet i terapien
 • Introduktion til arbejdet med par med traumer
 • Dag 3: Supervision

Modul 7. Arbejde med svigt, misbrug og utroskab

Dato: 20.-22. september 2021

 • Identifikation af emotionelle svigt i relationen, herunder utroskab
 • Arbejdet med emotionelle svigt i fase 1 og 2 af modellen
 • Arbejde med heling og genforening efter emotionelle svigt
 • Betydning af misbrug og afhængighed i relationen og arbejdet med dette
 • Dag 3: Supervision

Modul 8. Seksualitet og lidenskab

Dato: 22.-24. november 2021

 • Arbejde med seksualitet og attraktion
 • Seksualitet, intimitet og parrets cyklus
 • Fremme af lidenskaben i parforholdet
 • Dag 3: Supervision og afrunding af forløbet

Gennemgående underviser

Steen Rassing
Psykoterapeut MPF, og certificeret emotionsfokuseret parterapeut og -supervisor. Steen er oprindelig uddannet som psykodynamisk psykoterapeut i 2008, men arbejder i dag primært med emotionsfokuseret terapi. Steen har, ud over det individuelle psykoterapeutiske arbejde med mennesker, også valgt at specialisere sig i arbejdet med par. Steen er certificeret i Imago parterapi og Emotionsfokuseret Parterapi.

Steen arbejder også med undervisning og supervision af terapeuter i forskellige sammenhænge og er en af EFT-instituttets faste undervisere på den 4 årige psykoterapeutiske uddannelse.

Efteruddannelse i Parterapi

Level 1. Rhonda Goldman

Introduktion EFT parterapi

Informations møder

Litteratur liste

Prisliste

Ansøgningsskema

Efteruddannelse i Parterapi