Uddannelsesplan

Modul 1. Introduktion
til emotionsfokuseret terapi med par

Omfang: 1 dag
Få ny inspiration i arbejdet med par.

Denne workshop henvender sig til psykologer og psykoterapeuter med interesse for parterapi uanset terapeutisk retning.
Workshppen vil give dig et indblik i den emotionsfokuserede terapi for pars perspektiv på:

 • Parforholdets emotionelle fundamenter – tilknytning, identitet og attraktion
 • Hvordan dynamikken og interaktionerne i parforholdet er styret af emotioner
 • Positioner og interaktionsmønstre hos par i krise
 • En systemisk, klientorienteret og oplevelsesorienteret tilgang til parterapien.
 • Principper i afdækning og forandring af interaktionsmønstre
 • Et overordnet overblik over de forskellige processer (faser og trin) man arbejder med i emotionsfokuseret terapi for par.

Underviser: Steen Rassing, psykoterapeut MPF, certificeret terapeut og supervisor i emotionsfokuseret terapi for par.
Obs: Dette modul er obligatorisk for alle, som følger hele efteruddannelsen, men kan også tages som et enkeltstående modul.

Modul 2. Overblik over modellen EFT-C-Level 1

Omfang: 4 dage
Underviser: Dr. Rhonda Goldman

Denne fire dages workshop bygger på den seneste forskning udført af Dr. Greenberg og hans kolleger indenfor arbejdet med emotionsfokuseret terapi med par. Deltagerne på workshoppen får gennem korte lektioner, video demonstrationer og rollespilsøvelser en solid gennemgang af de 5 faser og 14 trin, der indgår I den udvidede model for emotionsfokuseret terapi med par (EFT-C). Deltagerne lærer også hvordan man med modellen arbejder med tilknytnings- og identitetsbehov samt emotionel selvregulering og regulering gennem relationen.

Obs: Dette modul er obligatorisk for alle, som følger hele efteruddannelsen, men kan også tages som et enkeltstående modul.

Modul 3. Fase 1 alliance og identifikation af tematikker

Omfang: 3 dage.
Underviser: Steen Rassing

 • Fase 1 overblik
 • Det første møde, allianceopbygningen, hvad fortæller man, de individuelle samtaler
 • Etik og aftaler
 • Identifikation af tematikker (identitet, tilknytning)
 • Strategien i arbejdet med parrene – de vigtige forandringsskabende processer og hændelser
 • Primære, sekundære og instrumentelle emotioner
 • Fra indhold til mønstre

Modul 4. Fase 2 De-eskaleringen

Omfang: 3 dage.
Underviser: Steen Rassing

 • Fase 2 overblik
 • Parrets interaktionscyklus og positioner
 • Underliggende emotioner relateret til identitet og/eller tilknytning
 • Individuelle markører og historie samt særlig sårbarhed
 • Empatisk nærvær og hypotesedannelse
 • Udforskning af emotioner
 • Reframing af problemstillinger ifh dynamik og underliggende emotioner og umødte behov

Modul 5. Fase 3 Fordybelse af underliggende emotioner

Omfang: 3 dage.
Underviser: Signe Steenberger

 • Fase 3 overblik
 • Interventioner og metoder til emotionel fordybelse
 • Udtryk for emotioner overfor partner (enactments)
 • Processering af blokeringer
 • Processering af partners reaktioner
 • Forberedelse og opstart af deltagernes eget klientarbejde

Modul 6. Fase 4 Omstrukturering af interaktioner

Omfang: 3 dage.
Underviser: Steen Rassing

 • Fase 4 overblik
 • Fordybelse af arbejde med den opsøgende
 • Fordybelse af arbejde med den undvigende
 • Udtryk af behov overfor partner.
 • Selv-regulering versus regulering gennem parforholdet.

Modul 7. Fase 5 Konsolidering og integration

Omfang: 3 dage.
Underviser: Steen Rassing.

 • Fase 5 overblik
 • Facilitering af løsninger på gl. problemer
 • Etablering af det nye narrativ
 • Opsamling på modellens faser og trin
 • Selvsupervision
 • Dag 3: Supervision

Modul 8. Terapeutens egne temaer og svære emotionelle tilstande

Omfang: 3 dage.
Underviser: Signe Steenberger.

 • Self of Therapist, terapeutens emotionelle regulering
 • Svære emotionelle tilstande og reaktivitet i terapien
 • Introduktion til par med traumer
 • Dag 3: Supervision

Modul 9. Arbejde med svigt, misbrug og utroskab

Omfang: 3 dage.
Underviser: Steen Rassing

 • Arbejde med svigt i tilknytningen og herunder utroskab
 • Misbrug og andre konkurrerende tilknytninger
 • Dag 3: Supervision

Modul 10. Seksualitet og lidenskab

Omfang: 3 dage.
Underviser: Steen Rassing

 • Seksualitet
 • Lidenskaben i parforholdet
 • Dag 3: Supervision og afrunding af forløbet

 

Gennemgående underviser

Steen Rassing
Psykoterapeut MPF, og certificeret emotionsfokuseret parterapeut og -supervisor. Steen er oprindelig uddannet som psykodynamisk psykoterapeut i 2008, men arbejder i dag primært med emotionsfokuseret terapi. Steen har, ud over det individuelle psykoterapeutiske arbejde med mennesker, også valgt at specialisere sig i arbejdet med par. Steen er certificeret i Imago parterapi og Emotionsfokuseret Parterapi.

Steen arbejder også med undervisning og supervision af terapeuter i forskellige sammenhænge og er en af instituttets faste undervisere på den 4 årige psykoterapeutiske efteruddannelse

Underviser

Signe Steenberger

Certificeret emotionsfokuseret parterapeut og supervisor fra The International Centre of Excellence in Emotionally Couples Therapy (ICEEFT) og uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2008. Har siden arbejdet som parterapeut, supervisor og faglig leder. Signe blev autoriseret i 2012 af Psykolognævnet og er på vej til at blive specialist i psykoterapi.

Signe er specialiseret i terapeutiske processer, der udvikler, forstærker og fordyber relationer mellem mennesker. Hun superviserer og underviser fagfolk i at skabe kvalitet, udvikling og effekt i par- og familiearbejdet. Signe har lang undervisnings erfaring af fagfolk inden for par og familieområdet, og er senest ansat som ekstern lektor på Institut for Psykologi, hvor hun underviser kandidatstuderende i Parterapi og tilknytnings teori. Signe har praksis og er en del af Tværfagligt Hus for Mental og Kropslig Sundhed.

 

Dr. Rhonda Goldman

Rhonda Goldman er professor i psykologi ved University of Argosy, Schaumburg og arbejder desuden som associeret psykoterapeut ved familieinstituttet ved Northwestern University of Evanston, Illinois. Hun har udgivet adskillige artikler og bøger om emotionsfokuseret terapi og er medforfatter til bogen Emotion-Focused Couples Therapy – the Dynamics of Emotion, Love and Power (Leslie S. Greenberg & Rhonda N. Goldman)

Rhonda Goldman er godkendt som træner af isEFT
(International Society for Emotion-Focused Therapy – www.iseft.org)

Rhonda underviser på modul 2, som udgør uddannelsens 2. Trin.

 

1. årig efteruddannelse i Parterapi

Level 1. Rhonda Goldman

Introduktion EFT parterapi

Informations møder

Litteratur liste

Prisliste

Ansøgningsskema

1. årig efteruddannelse i Parterapi