Nyhedsbrev

februar 2019

PÅ EFT-instituttet er vi kommet godt fra start i det nye år med mange nye tiltag! Vi er stolte over, at så mange søger vores uddannelser og kurser. Og vi glæder os over, at den emotionsfokuserede terapi er i fremdrift ikke kun i udlandet, men også i Danmark.

  • En af de helt store kapaciteter indenfor den emotionsfokuserede terapi, Dr. Rhonda Goldman gæstede EFT- instituttet fra den 17. til 20. januar. Her gav Rhonda de 16 deltagere, fire dages inspirerende indføring i Level 1- Emotion Focused Couple Therapy (EFT/C.) Det er ikke sidste gang Dr. Rhonda Goldman underviser på EFT-instituttet. Hold øje med hjemmesiden! eft-instituttet.dk

EFT/C level 1 træning giver adgang til EFT-instituttets kommende 1. årige efteruddannelse i parterapi. Du kan fremadrettet tage EFT/C level 1 træningen både på EFT-instituttet, hvor der afholdes kursus 1 gang årligt, eller du kan tage EFT/C level 1 træningen i udlandet. Se kalenderen på www.iseft.org

  • I februar havde vi fornøjelsen af, at åbne dørene for 2 weekend hold og vi er stolte af, at tilslutningen var så stor. Det ser ud til, at begge hold er kommet godt fra start. Velkommen til alle vores nye studerende, vi ønsker jer et fint første år.
  • Psykolog Morten Jarmer holdt den 26. februar foredrag om ’seksuelle overgreb på børn’. Det var et kompetent og vigtigt foredrag der gjorde os alle klogere på temaet. Det var godt at have Morten i huset igen og vi er i gang med at planlægge nye tiltag sammen.
  • Den 26. marts afholdt Psykoterapeut MPF Steen Rassing en dags workshop på EFT-instituttet i Emotionsfokuseret terapi med par. Det var en workshop der henvendte sig til psykologer og psykoterapeuter med interesse for parterapi uanset terapeutisk retning. Det er en workshop som vi fremadrettet vil udbyde en til to gange årligt. Hold øje med hjemmesiden eft-instituttet
  • EFT-instituttets 1. årige efteruddannelse i Familieterapi starter næste hold til august 2019.  Læs Her

En praktisk orienteret efteruddannelse der primært henvender sig til mennesker der har med børn og familier at gøre i det daglige el. som har et ønske om at komme til det!

Vi afholder løbende infomøder vores 1. årige efteruddannelse i familieterapi. De to næste gange er onsdag den 3. april og tirsdag den 7. maj begge gange fra kl. 17.00 – 19.00 – her er du meget velkommen til at møde op. Du kan se flere datoer Her

  • Næste holdstart på vores 4. årige psykoterapeut uddannelse er september 2019 Se datoer Her kan du tage en fireårig professionsrettet uddannelse i Emotionsfokuseret psykoterapi på et eksistentielt humanistisk grundlag. Du vil lære psykoterapi ud fra den evidensbaserede tilgang EFT (Emotion-Focused Therapy) som har den canadiske psykologiprofessor PhD Leslie S, Greenberg som hovdfigur.

Vi holder løbende infomøder om vores 4. årige psykoterapeut uddannelse, de næste 2. gange er hhv. onsdag den 3. april og tirsdag den 23.april begge gange  fra kl. 17 til 20.00 – her er du meget velkommen til bare at møde op. Du kan se flere datoer og læse mere på

  • Erfarne underviser og Familieterapeut Anne Larsen, holder tirsdag den 21. maj foredrag om Theraplay i praksis. Foredraget vil indeholde en introduktion til den terapeutiske metode og de dimensioner der er bærende for behandlingen og den terapeutiske proces i Theraplay. Anne er en meget livfuld, inspirerende underviser og har stor erfaring i at arbejde med familier og børn. Læs mere her
  • Den 3. internationale konference om Emotions fokuseret terapi ’The Growth Edge’ afholdes i Glasgow den 29 – 30 august. Det er en konference hvor det meste af verden vil være repræsenteret. Alle der har en interesse i og som enten forsker, praktiserer eller underviser i emotions fokuseret terapi vil være tilstede. Et er her man vil høre om de seneste forskningsbaserede tiltag i EFT’en. Det plejer at være en stor oplevelse og ikke mindst det, at man kan komme til at opleve sig som en del af et større hele. Læs mere om tilmelding på iseft.org


Kærlig hilsen
EFT-instituttet
Hanne, Maria, Dorthe, Peter og Susanne

  • Tilmeld dig nyhedsbrevet her