Nyhedsbrev

 juni 2018

Sommeren er over os med sine lange lyse dage og naturen folder sig ud på smukkeste vis. Det er altid forunderligt!
På EFT-instituttet glæder vi os over, at så mange søger vores uddannelse og at vi oplever, at den Emotions-fokuserede terapi er i stor fremdrift!

 • I Januar havde vi fornøjelsen af, at åbne dørene for endnu et weekendhold og vi er stolte af, at tilslutningen var så stor. Holdet er kommet godt fra start og ser ud til at være faldet godt til på instituttet. Velkommen til, det er rigtigt dejligt at møde jer i huset!
 • Det er med stor fornøjelse, at vi kan introducere 2 nye kompetente undervisere på EFT-instituttet. Psykolog Rebekka Svarrer og Psykoterapeut MPF/ ICEEFT certificeret parterapeut MPF Steen Rassing, begge kommer med stor faglig og undervisningsmæssig erfaring. Steen og Rebekka er godt i gang med deres undervisning her på stedet og ser ud til, at have fundet sig godt til rette.
 • Den 8. februar afholdt vi på EFT-instituttet møde for Psykoterapeut-foreningens FFU (Forum For Uddannelser). Her var fint fremmøde af repræsentanter fra de akkrediterede psykoterapeut-uddannelser. Det var en koncentreret dag med information om igangværende projekter samt drøftelser om nye tiltag.
 • Psykoterapeut Lars Johansen var på genbesøg i huset 22. februar for, at afholde miniworkshop om tilknytning, tilknytningsmønstre og om hvordan man arbejder med dem i praksis. Det var en spændende aften med Lars der delte generøst ud af sig selv og af sin mangeårige erfaring som psykoterapeut og SE-practioner. Dejligt at opleve så stor interesse for temaet og her var fulde huse. Det forventes at Lars kommer igen i løbet af 2019. Hold dig orienteret her eft-instituttet.dk
 • I april var vi 7 undervisere afsted på 3 dages konference i Bergen, ’Emotion Revolution 2018’. Det var en helt igennem stor oplevelse, hele konferencens set up var meget professionelt håndteret. Det var berigende, at være deltager blandt ca. 1.000 deltagere, der er alle var optaget af den emotionsfokuserede terapi. Dr. Les Greenberg åbnede konferencen og derefter gik det derudaf med følgende keynote speakers Dr. Janine Fisher og Dr. Diane Fosha (AEDP) Dr. Steven Hayes (ACT), Dr. Paul Gilbert (CFT)og Dr. Allan Abbas (ISTDP). Alle deltagere delte ud af deres viden individuelt, samt i dyader, hvor der blev diskuteret interventions måder og det blev tydeligt, at selvom måden at intervenere på kan adskille sig fra hinanden, går alle efter det samme outcome, at forstå og forandre følelser. Fuldstændigt overvældende på den gode måde, at opleve sig som del af et større internationalt hele. Det var til stor glæde for os, at også 2 studerende samt en færdigt uddannet psykoteraput fra EFT-instituttet var på konferencen.

Studerende på EFT-instituttet skriver:
Postkonference stille time på en cafe i Bergen, med et strikketøj og en kop kaffe. Ro og tid til reflektion, hvad er det jeg tager med hjem?
Det er en dejlig følelse af, at være en del af et stort verdensomspændende net og en optagethed af og lyst til at gøre EFT verdenskendt i Danmark. Selve eft’en er tydelig for mig som aldrig før, takket være Les enkle og tilgængelige formidling.
En kæmpestor portion inspiration til selve terapiarbejdet, det var 6 mestre fra hver deres retning indenfor følelsesorienteret terapi, der generøst delte ud af deres vidensbank. Og heller ikke var blege for at indrømme når de fejlede, og trods alt bare var mennesker.
Jeg er sikker på, at min økonomiske investering er rigtig rigtig godt givet ud og er også helt sikker på, at jeg er, at finde på den næste konference! TAK til Hanne for, sådan lidt en passant, at lade et par ord falde på et internat for et halvt år siden og tak til min nysgerrighed som har ført mig hertil! #emotionrevolution
hilsen fra Britta i Bergen 15-2 H

 • Den 24. april afholdt Psykoterapeut MPF og underviser på EFT-instituttet Steen Rassing foredrag om compassion fatique, Når terapeuten trænger til hjælp!

Om vikarierende sekundær traumatisk stress samt udbrændthed i det terapeutiske rum. En aften med fokus på det, der på engelsk kaldes ”Compassion Fatique”, som består af to komponenter – den sekundære eller vikarierende traumatiske stress samt udbrændthed. Mennesker, der arbejder med mennesker i smerte, såsom sygeplejesker, præster, lærere, psykoterapeuter, psykologer etc. er alle eksempler på arbejdsområder, hvor vi er i riskogruppen for, at vi undervejs i vores karriere i kortere eller længere perioder oplever et eller begge af disse symptomer. Huset var fyldt den aften med både gæster udefra og studerende på EFT-instituttet. Tak til Steen for et meget livfuldt og vedkommende foredrag!

 • Den 14. maj afholdt Psykolog Anders Sørensen en miniworkshop for EFT-netværket om udtrapning af pyskofarmaka ved hjælp af emotionsfokuseret terapi. Det var en meget interessant og tankevækkende aften. Vi arbejder på, at Anders kommer igen til november 2018.
 • Vi havde en fin afslutning med Familiehold 7, den 4-5 maj. Det var første år den 1. årige efteruddannelse i familieterapi blev afholdt på moduler af 3 dage i stedet for 2 og det var en succes.
 • Familiehold 8, starter i august 2018 og der er få pladser ledige. 1. årig efteruddannelse i familieterapi
 • Psykoterapeut MPF og partner på EFT–instituttet Susanne Hvidberg har med familiehold 7, afsluttet sin undervisning på familieholdet. Og i stedet kan vi byde Familieterapeut/psykoterapeut Susanne Weidner velkommen. Susanne Weidner som bla. er er kempler og theraplay uddannet har arbejdet med familier igennem mange år og kommer med stor praksis og faglig erfaring.
 • Næste hold på den 4. årige psykoterapeut uddannelse starter til august 2018, her er stadig ledige pladser, måske det enten er noget for dig at starte eller du har nogen i dit netværk der kunne være interesserede, del gerne budskabetJ Læs mere på Holdstart

NYHED!
Parterapeutisk Efteruddannelse på EFT-instituttet 2018/2019
INFO MØDER: 19. juni og 5. september 18.30 – 20.30

Vi er meget begejstrede for nu, at kunne præsentere den kommende 1-årige parterapeutiske efteruddannelse, baseret på Les Greenbergs og Rhonda Goldmans emotions-fokuserede parterapeutiske model .
Rhonda Goldman underviser 4 dage på uddannelsens 2. modul i januar 2019.

Psykolog Signe Steenberger og psykoterapeut Steen Rassing, begge certificerede parterapeuter, er gennemgående undervisere på uddannelsen.

www.signesteenberger.com     www.steenrassing.dk

Læs mere på: eft-instituttet.dk 1. årig parterapi

 • Det er med glæde vi igen kan byde Susse Dicte Pedersen velkommen med sit foredrag om ’KÆRLIGHEDEN og den destruktive dans’ Et foredrag om vold i parforholdet!

Susse Dicte Pedersen, Socialrådgiver, Certificeret EFT-parterapeut, Psykoterapeut MPF og Partner i firmaet Intermezzo. Susse Dicte Pedersen har i en lang årrække rådgivet og behandlet et stort antal voldsramte kvinder. Gennem sit arbejde har hun opnået en solid faglig viden og erfaring, som hun videregiver med nye teoretiske vinkler.

Dicte Susse vil, til foredraget, tage udgangspunkt i sin mangeårige erfaring samt sin bog ’Kærligheden og den destruktive dans’ som vil give ny indsigt og gøre op med gamle myter om vold i parforholdet. Vigtig viden til brug i det terapeutiske rum.

Dato: den 25. september 2018 fra kl. 17 – 19 på EFT-instituttet

Læs mere på: Kærligheden og den destruktive dans

 • Psykoterapeut MPF og parterapeut Steen Rassing kommer på EFT-instituttet og afholder sit foredrag om ’Kærlighed, krise og konflikt’ om parforhold.

En aften med fokus på parforholdet, en aften som henvender sig både til dig som er i et parforhold og dig, som søger et, og for dig som arbejder med at hjælpe par i krise. I løbet af aftenen vil der være fokus på betydningen af tilknytning, identiet og lidenskab som er en forudsætning for at parforholdet fungerer, og også på de destruktive reaktive dynamikker, som parret kan komme til at sidde fast i når dette ikke er på plads.

Dato: Tirsdag den 23. oktober 2018 fra kl. 18 – 20.30 på EFT-instituttet

Læs mere på:Foredrag med Steen Rassing

 • Annmarie Bremer afholder ca. en gang om måneden meditationsaftner på EFT-instituttet. Der er stor tilslutning til disse aftner og tilmelding er nødvendig. Du kan finde information om disse aftner på Facebook på EFT-instituttet-Intern.

I ønskes alle en rigtig dejlig sommer!
Kærlig hilsen
EFT-instituttet
Hanne, Maria, Dorthe, Peter og Susanne

 • Tilmeld dig nyhedsbrevet her